Thứ năm, 29 Tháng 7 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Ngày 16/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của Mặt trận các cấp trong tỉnh, với yêu cầu đặt ra là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ của nhân dân, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đại diện cho tổ chức của mình tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu để xây dựng thành nội dung báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, có 9 ý kiến trực tiếp và 16 ý kiến bằng văn bản góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 về: chủ đề của báo cáo; những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020; hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và nguyên nhân; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đại biểu đều đánh giá dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý,chặt chẽ; đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, phân tích hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, có tính tổng kết khái quát cao. Chủ đề nêu trong dự thảo báo cáo chính trị là phù hợp, thể hiện khát vọng chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cùng với đó, các đại biểu đã có nhiều góp ý, kiến nghị dự thảo báo cáo cần có đánh giá thêm về kết quả sản xuất nông nghiệp, số liệu cụ thể về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, công tác quản lý đô thị, công tác quy hoạch cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ để làm sinh động và tăng tính thuyết phục. Trong phần hạn chế, khuyết điểm cần bổ sung thêm đánh giá về sự chậm chễ của một số dự án đầu tư trọng điểm… Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa một số tiêu đề, cụm từ, câu chữ trong nội dung dự thảo báo cáo.

Đối với phần phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu đề nghị cần quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các xã bãi ngang ven biển; điều chỉnh chỉ tiêu về tổng sản phẩm (GRDP); cần đưa thêm chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội; số hộ dân được sử dụng nước sạch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo ban chuyên môn tổng hợp báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

                                                             Đinh Trường Sơn

                               Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật

                                  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình