Chủ nhật, 05 Tháng 4 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáng ngày 10/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch.

 

Tại đầu cầu Ninh Bình, đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt chuyên đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt chuyên đề “Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông tin về chuyên đề “Thực hiện dân chủ; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”. Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã quán triệt nội dung chuyên đề “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin về chuyên đề “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình đồng chí Vũ Thị Thủy yêu cầu các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Trung ương; nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020; đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố nắm tình hình nhân dân và báo cáo theo quy định./.

BTG MTTQ tỉnh