Thứ tư, 23 Tháng 9 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Chiều ngày 09/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV, phó chủ tịch UBND huyện Gia Viễn.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Gia Viễn đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về từng địa bàn dân cư, từng đối tượng với các phong trào thi đua thiết thực và nhiều mô hình hay, cách làm mới; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Đến nay, 100% xã có nhà văn hóa;  94% thôn, xóm, phố văn hóa; 92% hộ gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 2,58%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, Gia Viễn có 20/20 xã đạt chuẩn NTM (xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách xã hội được Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Năm 2019, MTTQ huyện tổ chức phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” với tổng số tiền đã tiếp nhận trên 2,34 tỷ đồng, trong đó cấp huyện 1,6 tỷ đồng, cấp xã trên 700 triệu đồng đồng, hỗ trợ xây dựng mới 70 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, người có công là hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 2,78 tỷ đồng. Từ những kết quả nổi bật trên, năm 2019 Uỷ ban MTTQVN huyện đã được Ủy ban UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác Mặt trận các cấp huyện Gia Viễn, đồng thời cũng đề nghị MTTQ huyện trong thời gian tới cần làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của Tỉnh năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Nắm tình hình Nhân dân nhất là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Hai là: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của người dân, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Ba là: MTTQ các cấp cần lựa chọn, xác định rõ những nội dung, phần việc có trọng tâm, trọng điểm tạo điểm nhấn, mô hình mới thể hiện rõ vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”... duy trì công tác vệ sinh môi trường .......; xây dựng xã và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ các cấp tích cực tập trung lấy ý kiến đánh giá hài sự lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới đạt kết quả, đúng thời gian quy định.

Bốn là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và đối thoại nhân dân theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

                                                                           Trần Thị Thắm

                                                      Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh