Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỳ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình do Tỉnh ủy phát động, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, với những việc làm thiết thực, hiệu quả. MTTQ tỉnh đã tham mưu, tập trung chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội cấp xã hiệp thương cử 5.377 vị tham gia Ủy viên Ủy ban, người ngoài đảng là 1.175 vị, đạt tỷ lệ 22%; cấp huyện 451 vị, người ngoài đảng là 103 vị, đạt tỷ lệ 23%; cấp tỉnh 81 vị, người ngoài đảng 25 vị, đạt tỷ lệ 30,86%. Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội. Theo đó, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây 10 nhà đại đoàn kết cho người nghèo có khó khăn về nhà ở; tổ chức phát động “Tuyến đường do Giáo xứ Áng Sơn tự quản bảo vệ môi trường” (tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư). Cấp huyện có 36 công trình, việc làm; 33 mô hình, điển hình.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong phạm vi trách nhiệm, MTTQ đã tham gia góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chủ trì thực hiện tiêu chí số 20 về đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các cấp đã tham mưu cho Ban Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tổ chức phát động, xây dựng Quỹ. Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng số tiền vận động, xây dựng Quỹ của cả 3 cấp là trên 23 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh là trên 8,5 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện là trên 4 tỷ đồng; Quỹ cấp xã là trên 10 tỷ đồng. Các khoản ủng hộ khác quy ra tiền ở 3 cấp là trên 3,2 tỷ đồng. Tham mưu trích kinh phí trên 8,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ 3 cấp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 198 căn nhà, sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 6,7 tỷ đồng; giúp 84 hộ nghèo phát tiển sản xuất, với số tiền gần 40 triệu đồng; giúp khám chữa bệnh cho 605 lượt người với số tiền gần 290 triệu đồng; giúp đỡ 1.538 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 206 triệu đồng; hỗ trợ khác quy ra tiền là trên 3,8 tỷ đồng. MTTQ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Dược phẩm Vũ Duyên và Đảng ủy thị trấn Phát Diệm tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 120 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vệ sinh môi trường; tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Hiện nay, MTTQ tỉnh phối hợp chỉ đạo thực hiện 5 mô hình điểm tại 46 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Các mô hình điểm được duy trì, phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Phối hợp tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội và trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, với trên 3.800 cử tri tham dự và 192 ý kiến trực tiếp tại hội nghị. MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo mỗi huyện, thành phố chọn 1 đến 2 đơn vị cấp xã và mỗi xã chọn 2 khu dân cư để làm điểm thực hiện việc giám sát.

Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên giữ liên hệ, gặp gỡ, thăm hỏi các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các già làng, trưởng bản; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát triển lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Tổ chức Đoàn đại biểu gồm 105 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công tại Phủ Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”, trong hệ thống MTTQ nhận, chấm sơ khảo 92 bài thi chất lượng cao gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Tổng kết đợt thi đua cao điểm có 2 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng.

Thi đua hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Bác về thăm tỉnh nhà là dịp để cán bộ MTTQ các cấp bồi dắp thêm lý tưởng cách mạng, ôn lại, lưu dấu, khắc ghi những kỷ niệm không bao giờ quên, những lời thăm hỏi ân cần, những bài học cao quý, sâu sắc của Bác căn dặn; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trước yêu cầu của tình hình mới, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, trọng tâm là 2 khâu đột phá được Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh./.

   Đỗ Thanh Liêm, Ban DC-PL MTTQVN tỉnh