Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều ngày 22/10, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động quỹ năm 2019. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban vận động quỹ, chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Ban vận động Quỹ tỉnh ban hành Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc vận động xây dựng Quỹ đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân. Các thành viên Ban vận động tỉnh tích cực triển khai, chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách tham gia ủng hộ Quỹ. Bên cạnh đó, Ban vận động các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát động xây dựng Quỹ.

Tính đến ngày 11/10/2019, tổng số tiền vận động xây dựng Quỹ của cả 3 cấp là trên 32 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu Quỹ năm 2019 là 10 tỷ đồng (riêng Quỹ cấp tỉnh trong đợt vận động cao điểm bắt đầu từ ngày 22/7/2019 đến nay đã tiếp nhận của 119 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, với số tiền trên 8 tỷ 600 triệu đồng).Từ nguồn quỹ đã trích số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng mới nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai và các hoạt động khác trong và ngoài tỉnh theo Quy chế quản lý Quỹ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh đã ghi nhân, biểu dương những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong tỉnh đã cùng chung tay đóng góp xây dựng Quỹ. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, trên thực tế, tỉnh ta vẫn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tác động của thiên tai do đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn thấp.

Vì vậy, thời gian tới, việc huy động mọi nguồn lực cùng chung tay hỗ trợ người nghèo góp phần hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững./.

Trần Thị Thắm, Phó ban Phong trào MTTQ tỉnh