Chủ nhật, 05 Tháng 4 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phù hợp, cách làm đa dạng với điều kiện cụ thể của từng địa phương như tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 hằng năm, cụ thể: Tổ chức lễ mít tinh; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chủ để Ngày Môi trường thế giới; tuyên truyền thông qua các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin công tác Mặt trận và phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động về môi trường; vận động nhân dân thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, hộ gia đình thực hiện công tác vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; nêu gương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào bảo vệ môi trường. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Các hoạt động, phong trào, sáng kiến, cải tiến nhằm góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban, sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn.

Ngoài ra tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân không đổ rác, phế thải sai quy định, duy trì thường xuyên các hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường; Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phong trào xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống là việc làm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ban công tác Mặt trận không ngừng phát huy vai trò trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu dân cư để phát huy vai trò tự quản trong việc bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình, và khu dân cư. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, các hộ gia đình trong khu dân cư đều thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện của nhân dân trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường ở khu dân cư đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nền nếp. Thông qua các mô hình, nhân dân đã thấy được hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa đến các cộng đồng dân cư xung quanh. Việc xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chọn điểm xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả năm 2019 toàn tỉnh có 804/1688 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường; tổ chức được 99 cuộc mít tinh Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 với 13.933 người tham gia. Các mô hình điểm như mô hình về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Đạo công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xứ họ đạo bình yên về an ninh trật tự”…lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, ao, hồ, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường luôn được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng thực hiện, giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

Trần Thị Hương Giang, Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh