Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáng ngày 07/10/2019, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (sau đây viết tắt là Quy định số 124- QĐ/TW).

Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lại Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

5 nội dung được các đơn vị phối hợp gồm: quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, thông tin giám sát; tổ chức đối thoại Nhân dân, đoàn viên, hội viên với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội và báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy theo quy định.

Việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy định 124-QĐ/TW nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./.

 Tô Thị Tuyết Mai, Ban DC - PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh