Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 15/12, tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, Ban chỉ đạo vận động quần chúng xây dựng và BVTQ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tổ chức các hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã phối hợp tổ chức truyên truyền gần 130 buổi về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho 40 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, trọng tâm là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ IV, kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuyên truyền về ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể… Đặc biệt đã tuyên truyền vận động cán bô, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động nhất là phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ỏ khu dân cư”, “Phong trào chung sức xây dựng NTM”…


Các đại biểu dự hội nghị.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình vay vốn cho hội viên, đoàn viên để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập…

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, đã phối hợp chỉ đạo cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM ”, đã vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện hiến gần 500ha đất , đóng góp hàng vạn ngày công , kinh phí , cơ sở vật chất, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, góp phần đưa 24 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả phối hợp của Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và BVTQ các cấp đã đạt được trong năm 2015.

Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016: Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quân chúng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ động nắm tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị hợp pháp chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự cơ sở; thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời thành viên Ban chỉ đạo ở các cấp nhất là cấp cơ sở...