Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáng 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác MT những tháng cuối năm 2019.

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trang thông tin điện tử, khánh thành và đưa vào sử dụng đường truyền trực tuyến của MTTQ Việt Nam để kết nối với MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối thông tin, phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; góp phần phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tại Ninh Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Viettel Ninh Bình trong việc thực hiện các điều kiện để hệ thống đường truyền trực tuyến đảm bảo hoạt động tốt.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2019 như: Chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tích cực, chủ động thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.