Thứ hai, 03 Tháng 8 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều 15/8, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Cơ quan MTTQVN tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố. 

Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 81/85 vị ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khoá XI, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX và thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định 2 khâu đột phá và 5 chương trình hành động để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quy định về trách nhiệm của các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khoá XI, cán bộ, công chức cơ quan MTTQVN tỉnh nắm và báo cáo tình hình nhân dân; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội gắn với 5 chương trình công tác và 2 khâu đột phá là: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và khâu đột phá thứ nhất là nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và khâu đột phá thứ 2 là hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.

Ban Tuyên giáo MTTQ tỉnh