Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Trong hai ngày 10 và 11-12-2015, Hội nghị giao ban công tác Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, năm 2015 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Hải Dương đã thành công tốt đẹp

         Tại hội nghị, Ban Thường trực MTTQ các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua đã báo cáo những kết quả nổi bật về công tác MT của địa phương trong năm 2015. Trao đổi những cách làm hay, những kinh nghiệm về vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật là những kết quả và kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ theo các QĐ 217, 218 năm 2013 của Bộ Chính trị.

         Sau các ý kiến thảo luận bổ sung, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh trong cụm thi đua, đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kết luận và đưa ra nội dung 08 điểm thỏa thuận của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác Mặt trận tại các địa phương năm 2016 và các năm tiếp theo.

 

 

 

          Nội dung 8 điểm như sau:

         1. Năng gặp gỡ, tiếp xúc nhân dân, đối thoại các tầng lớp dân cư.

       2. Vận động, tập hợp, hướng tới đại biểu, đại diện đặc thù (trong và ngoài nước) nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng "Đồng thuận xã hội".

         3. Phân công, giao khoán công việc xây dựng "Nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với các thành viên. Xây dựng mô hình, nhân rộng mô hình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động tại cơ sở, khu dân cư.

         4. Chọn đối tượng, phạm vi, quy trình giám sát, phản biện xã hội. Thường xuyên góp ý, định kỳ báo cáo nêu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

         5. Chăm lo người nghèo, hộ nghèo bằng các hình thức "Cần câu câu cá"  (4C) nhằm thoát nghèo bền vững. Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nâng tầm nhân văn sâu sắc.

         6. Cán bộ Mặt trận, từ cấp huyện đến tỉnh đều qua lớp đào tạo bồi dưỡng đào tạo ít nhất 10 ngày, với 10 chuyên đề về công tác Mặt trận. Có mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động ở cấp huyện và cơ sở.

         7. Dựng lên "Mô hình quả cam" với vai trò chủ trì, điều phối ở từng cấp, nhất là cấp huyện, cơ sở để tránh chồng chéo, hình thức, hành chính.

         8. "Hội nghị đầu bờ" nhanh, gọn, cập nhật - là phương thức đổi mới cần áp dụng rộng rãi trong công tác Mặt trận và các hoạt động của Cụm thi đua.

         Thực hiện 8 điểm ghi nhớ với tinh thần: 

                                                        "Đồng tâm, chung sức,

                                                          Hành động, sáng tạo"

         Cùng với các nội dung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác MTTQ năm 2015, các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT và tham quan các mô hình sản xuất kinh tế tiêu biểu của tỉnh cũng đã được Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Ban Thường trực MTTQ tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức.
Giải thi đấu giao hữa TDTT giữa MTTQ các tỉnh Cụm thi đua Đồng bằng Sông Hồng.

Tham quan mô hình sản xuất gốm sứ tại Công ty CP gốm sứ Chu Đậu

Một số hình ảnh của Đoàn ĐB Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tại hội nghị