Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 21/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Tòa giám mục Phát Diệm và 275 đại biểu ưu tú, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. 

 

Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ VN các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

MTTQ các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tổ chức và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp công sức, của cải với tổng trị giá trên 47,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi; chủ trì tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và giám sát việc xây dựng NTM.

5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” của tỉnh đã huy động trên 100 tỷ đồng, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.233 nhà Đại đoàn kết, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh... 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thành viên có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận

Báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thông qua mối quan hệ phối hợp thể hiện sự gắn bó trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, các đoàn thể nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tăng cường pháp chế XHCN, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch,Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, của đất nước trong những năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, khơi dậy niềm tự hào người dân Cố đô để xây dựng quê hương giàu mạnh.

Phối hợp triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đưa nội dung các phong trào, các cuộc vận động trở thành thói quen tự giác trong đời sống nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện để đưa các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống. 

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch,Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề đó là: MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để giải quyết kịp thời; xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tạo điều kiện để phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình hành động, phát triển kinh tế- xã hội.

MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo lực lượng cán bộ Mặt trận đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “ Đoàn kết- Đổi mới- Dân chủ- Đồng thuận- Phát triển” thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân vào những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ đạt được trong nhiệm kỳ tới. 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2021 ra mắt Đại hội