Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 6/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014- 2019 để thống nhất công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các vị ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Do vậy, công tác tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành khẩn trương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị để thống nhất công tác chuẩn bị cho đại hội. Đây là cuộc họp có tính chất quan trọng để hoàn tất công tác chuẩn bị, chính thức bước vào tổ chức Đại hội. Đồng chí đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các nội dung chương trình đại hội nhằm đảm bảo cho đại hội diễn ra chất lượng, thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị được thông báo về những nội dung chính của đại hội như: thời gian, chương trình đại hội, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu; công tác chuẩn bị về nhân sự; tham luận tại đại hội; nội quy, quy chế làm việc của đại hội. Các đại biểu đã thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình đại hội, đồng thời trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, thành phần tham dự đại hội; nhấn mạnh cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó nêu bật vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào do Mặt trận phát động; về các công trình chào mừng đại hội…

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh đã trao đổi làm rõ thêm những nội dung mà các đại biểu quan tâm, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ để tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.