Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 18/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tổ dân phố 14, phường Nam Sơn (Thành phố Tam Điệp).

         

Cùng đi có đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo thành phố Tam Điệp.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, nhân dân Tổ dân phố 14 đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQ Việt Nam; việc thực hiện các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt được kết quả tích cực. Đời sống nhân dân trong tổ dân phố ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tổ dân phố có 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

            Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng,Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được khá toàn diện của tổ dân phố 14, phường Nam Sơn nói riêng và thành phố Tam Điệp nói chung; nổi bật là diện mạo phố phường ngày càng văn minh, sạch đẹp; tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư đã được cụ thể hóa trong mọi việc, nhất là trong xây dựng đường giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế.

Đồng thời nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các giới, các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, cán bộ, nhân dân trong tổ dân phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân ở khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của người dân, xây dựng khu dân cư văn hóa.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Tam Điệp và phường Nam Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân Tổ dân phố 14, phường Nam Sơn (Thành phố Tam Điệp). Ảnh: Anh Tuấn

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy hơn nữa tính cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

• Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 1, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng cán bộ, nhân dân xóm 1, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn. Ảnh: MQ

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ và nhân dân Xóm 1đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc.

Tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân; xác định vị trí, vai trò của người dân là chủ thể của quá trình phát triển đất nước, từ đó làm tốt công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực đầu tư, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời phát huy hơn nữa tính cộng đồng, mình vì mọi người, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động; xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh.

Bà con trong khu dân cư cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, làm giàu; hỗ trợ, giúp đỡ những hộ còn khó khăn, neo đơn, hoạn nạn; tích cực hưởng ứng các hoạt động cứu trợ xã hội khi có thiên tai và những việc đột xuất xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời phát huy thế mạnh của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, để phát triển mạnh mẽ kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

• Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan đã tới dự và chung vui với cán bộ, nhân dân thôn Phong Lai 2, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Phong Lai 2, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Ảnh: ĐL

Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được cán bộ và nhân dân thôn Phong Lai 2 tích cực tham gia và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đời sống nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao, hiện số hộ nghèo trong thôn giảm chỉ còn 3 hộ. Các phong trào, các cuộc vận động luôn được cán bộ và nhân dân trong thôn tích cực ủng hộ.

Đặc biệt là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Đồng Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đến nay, toàn thôn có 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của cán bộ và nhân dân thôn Phong Lai 2. Để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động về tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân phát huy nguồn lực và khả năng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa tính cộng đồng, mình vì mọi người; kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

• Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tặng quà khu dân cư thôn Thanh Hạ, xã Ninh Hòa (Hoa Lư). Cùng dự có lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Hoa Lư, đại diện MTTQ tỉnh.

Tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ niềm vui, kết quả rất phấn khởi với nhân dân khu dân cư Thanh Hạ về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và biểu dương những thành tích đáng trân trọng của thôn Thanh Hạ, nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Nhân dân trong thôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. Đời sống nhân dân trong thôn được nâng cao, số hộ nghèo trong thôn giảm còn 1,8%; 100% hộ gia đình đã có nhà kiên cố hóa, nhiều hộ có nhà cao tầng; đã có 92% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng, trong thời gian tới, khu dân cư văn hóa Thanh Hạ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư văn hóa.

Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 85 năm, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm khơi dậy tiềm năng sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng khu dân cư Thanh Hạ nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

• Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnhủy đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm (Yên Mô). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội CCB tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Mô.

Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnhủy chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô. Ảnh: ĐN

Thôn Đông Đoài hiện có trên 360 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Nhân dân đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, năng động trong phát triển nghề phụ, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thôn xóm bình yên. Đến nay, toàn thôn có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 90% hộ được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 7%...

Dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đông Đoài, đồng chí Mai Văn Tuất, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn thời gian năm tới, nhân dân Đông Đoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó sớm triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Yên Lâm hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất đã tặng hoa, quà cho đại diện thôn Đông Đoài.

• Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân cùng cán bộ, nhân dân khu dân cư Thanh Long, xã Gia Tân (Gia Viễn). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Những năm qua, cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã nhất trí, đồng lòng hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống của nhân dân được cải thiện. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của khu dân cư chỉ còn dưới 3%, đường giao thông được tu sửa với 95% đường bê tông cứng hóa, tất cả các gia đình đều được dùng nước sạch, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường…

Đời sống tinh thần của nhân dân cũng tiếp tục được cải thiện với việc nhà văn hóa, khu thể thao của địa phương được tu sửa, nâng cấp từng bước đạt chuẩn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, năm 2015 khu dân cư Thanh Long có 309 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích mà khu dân cư Thanh Long đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, cũng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân phát huy khả năng của mình đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương. Đặc biệt, Ban công tác mặt trận khu dân cư và các thành viên tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, trọng tâm là góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Trong dịp này, Khu dân cư Thanh Long đã vinh dự đón nhận danh hiệu làng văn hóa.

• Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Chu Văn An, phường Nam Bình (TP Ninh Bình). Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình.

Tổ dân phố Chu Văn An nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. 96% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Ban công tác mặt trận luôn làm tốt công tác hoà giải, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Cán bộ và nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt hương ước của khu dân cư và pháp lệnh dân chủ ở cơ sở...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Mai Hoa mong muốn cán bộ, nhân dân trong khu phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc; mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

• Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tới dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Phong An, xã Khánh Thiện (Yên Khánh). Cùng dự có lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh, huyện Yên Khánh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Phong An, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh. Ảnh: TG

Xóm Phong An hiện có 120 hộ với tổng số 455 nhân khẩu, chủ yếu là làm nông nghiệp và một số nghề phụ truyền thống. Cán bộ, nhân dân trong xóm luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ các cấp phát động.

Phát biểu tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cán bộ và nhân dân xóm Phong An trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận và nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống của xóm, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

                                                                                                                                                       (baoninhbinh.org.vn)