Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động). Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

 

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã dự kiến: Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị; thành phần tham dự; chương trình hội nghị; phân công các đơn vị chẩn bị tham luận; xét, đề nghị khen thưởng; chế độ thông tin, báo cáo.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung, kế hoạch thực hiện. Một số đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu thêm về địa điểm tổ chức hội nghị; bổ sung thêm thành phần tham dự, số lượng đơn vị tham luận, đặc biệt là các đơn vị tại cơ sở; một số nội dung liên quan đến công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh hoàn thiện công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến hội nghị tổng kết. BCĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết vào cuối tháng 4/2019.

Nguyễn Thị Phương, UVTT, Trưởng Ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh