Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Chiều 17/11 tại Trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tiếp đoàn đại biểu: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên đến chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2015).

         Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh, đ/c Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã cảm ơn những tình cảm mà các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức thành viên đã luôn dành cho MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian qua.

         Trước yêu cầu và nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cần có sự phối phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

         Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động của MTTQ, nhất là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam vừa phát động hướng tới xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và giới thiệu những điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện để góp phần hoàn thành tốt các nội dung của cuộc vận động trong những năm tới.