Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2015), biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu, giai đoạn 2010-2015

 

Ngày 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2015), biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu, giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự.

         Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm của MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nói riêng. Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

MTTQ các cấp được kiện toàn củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ Mặt trận tham gia cấp ủy, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp ngày càng tăng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phát triển sâu, rộng, đã gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến tích cực. Năm 2014, toàn tỉnh có gần 80% khu dân cư văn hóa, 80,1% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 73,3% khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động trên 32 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Ngày vì người nghèo. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực giúp người nghèo như hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn, vật tư phát triển sản xuât..., góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,4% (năm 2010) xuông còn 3,92% (năm 2014).

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 1,2 triệu m2 đất, đóng góp trên 329 tỷ đồng và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh ủng hộ trên 1 tỷ đồng vào Quỹ tham gia xây dựng nông thôn mới...

         Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tham gia công tác Mặt trận ở cơ sở.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua đồng thời biểu dương 85 Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị.

         Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Ninh Bình thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung và các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

         Trong năm 2016, năm diễn ra kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử, trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử quan trọng này nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MTTQ các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

         Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

         Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở (nhất là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư); nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên.

Kiện toàn Ủy ban MTTQVN các cấp bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao...

         Nhân dịp này, 85 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn tiêu biểu, giai đoạn 2010-2015 đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

         Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động thi đua với một số nội dung chủ yếu: Hàng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; có trên 85% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; Thực hiện thành công đề án về việc xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư văn hóa nông thôn mới", phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 200 khu dân cư trở lên đạt danh hiệu này; MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội...