Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 28/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2010 – 2015) xây dựng phong trào Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự.

               Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Mai Văn Ninh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, UVDK T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Giáo hội phật giáo Việt Nam, Ủy ban ĐKCG Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; các đ/c là Chủ tịch MTTQ, Công an xã, thị trấn có đông đồng vbào có đạo, các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong phong trào Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực.

            Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT, giai đoạn 2010-2015 do đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

            Một trong những mô hình nổi bật và đã phát huy hiệu quả tốt trong thực tiễn đó là phong trào Xứ họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT. Với truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết lương - giáo, các tôn giáo và đồng bào có đạo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần quan trọng cùng nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

            Trong quá trình thực hiện, Ninh Bình chú trọng công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức, biện pháp, phù hợp với thực tiễn. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở tôn giáo.

            Đặc biệt, quá trình xây dựng phong trào Xứ họ, đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo đã quan tâm, hưởng ứng tích cực, tạo sự đồng thuận để phong trào phát triển sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phong trào.

            Nhiều vị chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động người có đạo và trực tiếp tham gia các tổ chức xã hội; các tổ nhân dân tự quản, tổ hoà giải… thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân, kết hợp sống động giữa đời và đạo.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham luận làm rõ những nguyên nhân, kết quả, bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng phong trào Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT

            Ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ninh Bình trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng Xứ, họ đạo bình yên- Chùa tinh tiến về ANTT, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao Ninh Bình đã chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Kết quả này, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH.

            Những bài học kinh nghiệm mà Ninh Bình rút ra trong quá trình triển khai phong trào sẽ là kinh nghiệm quý để các địa phương khác trong cả nước tham khảo, học tập.

            Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tập hợp quần chúng, thu hút quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, đáp ứng lợi ích thiết thực của đồng bào có đạo, gắn liền với đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải bám sát và phục vụ có hiệu quả việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội...

            Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Công an tỉnh - Ủy ban ĐKCG tỉnh và Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới.

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp, ngành đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT.

            Đồng thời khẳng định: Những kết quả đạt được qua 5 năm xây dựng phong trào đã góp phần khẳng định chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, trân trọng ghi nhận công lao, đóng góp của đồng bào có đạo trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; mong muốn các tôn giáo được ấm no, hạnh phúc, đoàn kết thống nhất trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

            Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh yêu cầu các cấp, các ngành trong thời gian tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo.

            Phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực lượng cốt cán của phong trào vùng giáo vững mạnh, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo.

            Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng nhằm huy động sức mạnh của đồng bào các tôn gióa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

            Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với việc giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo, tạo niềm tin để các chức sắc, đồng bào các tôn giáo phấn khởi tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

            Gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”.

            Cùng với đó, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng giáo, đây chính là tiền đề, cơ sở để xây dựng, duy trì và thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo.

            Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: MTTQ, Công an các cấp và các ngành chức năng phối hợp cùng với 2 tôn giáo trong tỉnh hoàn chỉnh tiêu chí về “Xứ, họ đạo bình yên – Chùa tinh tiến về ANTT".

            Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vùng đồng đồng bào các tôn giáo.

            Phát hiện, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, phương hại đến lợi ích của nhân dân và tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.

            Kịp thời giải quyết các vụ, việc có liên quan đến ANTT, không để phức tạp nảy sinh trên cơ sở thượng tôn pháp luật, bảo đảm chính sách, quyền và nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

            Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong phong trào Xứ, họ đạo bình yên- Chùa tinh tiến về ANTT giai đoạn 2010 - 2015.