Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 25/10/2018 Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Quỹ năm 2017, phát động xây dựng Quỹ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và đông đảo các vị đại biểu đến dự Hội nghị.

Các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Quỹ.

Năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội ” cả 3 cấp gần 50 tỷ đồng. Trong đó tiêu biểu như: ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế Xuân Thành: 5,5 tỷ đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 3 tỷ đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 2,5 tỷ đồng); ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn INDEVCO: 5,3 tỷ đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 5 tỷ đồng, Quỹ huyện Yên Khánh 300 triệu đồng); Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công: 4,1 tỷ đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 3 tỷ đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 1,1 tỷ đồng); Tổng Công ty đầu tư phát triển khu công nghiệp Phúc Lộc: 2 tỷ đồng; Ngân hàng Liên Việt POST BANK: 2 tỷ đồng; Tập đoàn Cường Thịnh Thi: 1,6 tỷ đồng (ủng hộ Quỹ cấp tỉnh 1 tỷ đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 600 triệu đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 1 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Dân, giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dân: 850 triệu đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 500 triệu đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 350 triệu đồng); Công ty TNHH Thiên Phú: 650 triệu đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 100 triệu đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 550 triệu đồng); Ngân hàng Công thương Việt Nam: 500 triệu đồng; Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: 500 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng Việt Thành: 300 triệu đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 100 triệu đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 200 triệu đồng); Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền: 300 triệu đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 50 triệu đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 250 triệu đồng); Công ty TNHH Phước Lộc: 280 triệu đồng (ủng hộ Quỹ tỉnh 50 triệu đồng, Quỹ huyện Gia Viễn 230 triệu đồng); Công ty TNHH Hải Hà: 200 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Kim Phát: 100 triệu đồng; ...

Quỹ đã hỗ trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền trên 25,8 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh trên 12,3 tỷ đồng, cấp huyện trên 6,2 tỷ đồng, cấp xã trên 7,3 tỷ đồng). Xây dựng mới và sửa chữa 660 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho hộ chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 15 tỷ đồng; tặng 117 xe lăn cho thương binh, bệnh binh, giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập và hỗ trợ các đối tượng khác với số tiền gần 10 tỷ đồng; qua đó, đã giúp cho các hộ chính sách, hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,52% (năm 2017).

Tại hội nghị đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 22 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Quỹ năm 2017.

Tiếp tục khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” trong các tầng lớp nhân dân; động viên các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban vận động tổ chức phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2018 từ ngày 26/10 đến ngày 15/12/2018 nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện mục tiêu đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.  

          Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh kêu gọi:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác và làm việc trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ quản lý và người lao động ở các doanh nghiệp: Vận động mỗi người ủng hộ ít nhất 01 ngày tiền lương (tổng số tiền thực lĩnh trong tháng/30 ngày);

- Các hộ gia đình ở các xã, phường thuộc thành phố và thị trấn thuộc huyện: Vận động ủng hộ tối thiểu 100.000đồng/hộ; hộ gia đình ở các xã thuộc huyện: Vận động ủng hộ tối thiểu 50.000đồng/hộ;

- Các doanh nghiệp, doanh nhân, các HTX, Tổ hợp tác: Vận động ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất có thể;

- Kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân là người Ninh Bình đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh, ngoài nước;

- Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ tự nguyện cho Quỹ.

Ngay trong ngày phát động Quỹ đã tiếp nhận sự đăng ký và ủng hộ của 80 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền 7.176.716.575 đồng. Tiêu biểu như Tập đoàn kinh tế Xuân Thành 1 tỷ đồng ; Công ty Cổ phần tập đoàn INDEVCO 1 tỷ đồng ; Công ty TNHH Long Sơn 1,655 tỷ đồng (hỗ trợ 1,628 tỷ xây dựng 25 nhà và 27 triệu đồng tiền học bổng cả năm học cho 6 em học sinh); Công ty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi 500 triệu đồng ; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường 500 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Thành Công 500 triệu đồng; Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình  130 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 120,2 triệu đồng ; Công ty TNHH xây dựng Việt Thành 100 triệu đồng ; Công ty TNHH Hoàng Sơn 100 triệu đông ; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình 70 triệu đồng…

Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp đó và có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý quỹ./.

 Trần Thị Thắm, Phó ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh