Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng 5/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Công tác Mặt trận Quý III, năm 2015 tại Thành phố Ninh Bình, Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ các huyện, thành phố.

Trong quý III, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.Công tác tuyên truyền triển khai rộng khắp, hiệu quả, góp phần định hướng dư luận và phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động nhân dan hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 11 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, CNVC ủng hộ Quỹ xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đã có 79 tổ chức, cơ quan đơn vị ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Đồng thời làm tốt việc phát huy dan chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ nguyên nhân và kết quả công tác Mặt trận đạt được trong Quý III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2015. Đồng thời thông tin về tình hình dư luận xã hội sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hồng Quảng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Tuyên truyền kết quả và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI gắn với tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp. Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đồng thời tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Thực hiện tốt mô hình Khu dân cư văn hóa nông thôn mới, gia đình văn hóa nông thôn mới.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thăm mô hình phát triển thương mại và dịch vụ của Công ty TNHH Hoàng Yến tại phường Nam Thành.