Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Đồng chí Đỗ Việt Anh - TUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong chương trình Dân hỏi thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời.

Câu 1: Từ khi triển khai đến nay, tỉnh đã đạt được một số kết quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xin ông đánh giá về kết quả đạt được và giải pháp trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Trả lời

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động năm 2015 là kế thừa, phát triển và tích hợp nội dung của 2 cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".  

Cuộc vận động có 5 nội dung sau:

  1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
  2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.
  3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
  4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
  5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/3/2017 về việc thực hiện CVĐ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó,  chọn điểm chỉ đạo tại 3 đơn vị: xã Đồng Phong và thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan); xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư).   

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Đề án triển khai mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”; đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 100 mô hình “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị của cả HTCT, đồng thời cũng là nội dung quan trọng của CVĐ, trên cơ sở Quyết định (số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016) của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã và cấp huyện. Năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Hoa Lư, năm 2017 tổ chức lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, và vừa qua (ngày 12/7/2018), MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch (số 191/KH-MTTQ-BTT) tổ chức lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Khánh.

MTTQ các cấp đã chủ động triển, tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội…để đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao hiệu quả các phong trào ĐƠĐN, XĐGN, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo VSMT… Nhân kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức phát động Tổng VSMT toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo tổ chức tổng VSMT  định kỳ hằng tháng ở tất cả các cơ quan, đơn vị và các Khu dân cư.

Như vậy, trong hơn 3 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chỉ đạo và giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng, tổ chức tôn giáo…và dặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, CVĐ đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng HTCT của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả CVĐ trong thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung thực hiện 1 số giải pháp sau:

  1. Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và những kết quả, hạn chế trong triển khai cuộc vận động; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, nhất là kết quả ở các đơn vị chọn làm điểm; kịp thời rút kinh nghiệm nhằm triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả hơn.
  2. Chỉ đạo, hướng dẫn mỗi địa phương, mỗi khu dân cư lựa chọn nội dung phù hợp của cuộc vận động để tập trung triển khai thực hiện; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên để nâng cao chất lượng cuộc vận động ở các cấp.

Đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tri số 08 của BTV Tỉnh ủy.

Câu 2. Một người dân ở huyện Nho Quan gửi tới ông câu hỏi như sau: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được người dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong việc tiếp cận những mặt hàng Việt Nam đạt chất lượng. Vậy xin ông cho biết giải pháp trong thời gian tới để đẩy mạnh cuộc vận động này, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng nông thôn.

          Trả lời:

Trong những năm qua, việc đưa hàng Việt về nông thôn, các khu - cụm công nghiệp đã được Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh và các cấp, các ngành, các doanh nghiệp quan tâm. Trong 2 năm vừa qua, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã đưa được 20 đợt hàng về các khu công nghiệp.

BCĐ CVĐ, MTTQ các cấp và nhiều ngành đã tích cực triển khai CVĐ và đã góp phần mở rộng các kênh phân phối hàng Việt, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt, và nhất là góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm đối với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, đó chính là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các mặt hàng, sản phẩm Việt chất lượng đối với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường nhỏ, sức mua thấp, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hang không rõ nguồn gốc xuất xứ…hưa được kiểm soát triệt để…nên đưa hàng Việt chất lượng về vùng nông thôn khó tiêu thụ, chưa thực sự hấp dẫn người mua.

Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, MTTQ tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng như sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh HTX, các tổ chức thành viên BCĐ tỉnh… bằng nhiều hình thức sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng các kênh phân phối, chủ động đưa sản phẩm Việt chất lượng, hàng bình ổn giá về các huyện, các xã, nhất là vùng nông thôn, khu công nghiệp.

Tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, HĐND tỉnh khóa 14 đã thông qua Đề án về Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả CVĐ. BCĐ tỉnh, MTTQ sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan triển khai hiệu quả Đề án, góp phần mở rộng thị trường bán hàng Việt chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Câu 3: Giám sát là một trong những nhiệm vụ chính của MTTQ các cấp. Tuy nhiên hoạt động này trên thực tế vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Vậy để thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát trên thực tiễn, xin ông cho biết các giải pháp trong thời gian tới?

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) quy định về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CTXH; đồng thời, công tác giám sát là 1 nội dung quan trọng của CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” do UBTW MTTQVN phát động, vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả ban đầu tích cực.

Với phương châm chủ động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trên cơ sở các hướng dẫn và định hướng công tác giám sát hằng năm của MT cấp trên và cấp ủy, đồng thời bám sát tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề mà nhân dân quan tâm kiến nghị để MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát.

Trong những năm qua, MTTQ tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trên 60 cuộc GS; MTTQ cấp huyện tổ chức trên 350 cuộc, cấp xã gần 1.200 cuộc.

 Tuy nhiên, công tác giám sát còn nhiều mặt hạn chế, như: nhiều nơi lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát; ở một số nơi, công tác giám sát còn hình thức, thụ động, né tránh, ngại va chạm; trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ tham gia giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu; hoạt động giám sát, phản biện ở cấp cơ sở còn nhiều khó khăn…những vấn đề đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, hiệu quả công tác giám sát.

Yêu cầu đặt ra với MTTQ các cấp là không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát. Để làm được điều đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong MTTQ, các đoàn thể các cấp, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước và mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác giám sát.

Hai là, thực hiện tốt việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ; định hướng việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban tư vấn, Tổ tư vấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội để tổ chức giám sát.

Ba là, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai công tác giám sát theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Quy định về nội dung chi, mức chi công cho công tác GS & PBXH của MTTQ và các đoàn thể CTXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.