Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 08/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của UBND tỉnh “Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh dự và chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính (Cơ quan tham mưu soạn thảo dự thảo tờ trình, nghị quyết giúp Ủy ban nhân dân tỉnh), Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến phát biểu phản biện về sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh; khẳng định tính đúng đắn, khoa học, khả thi của văn bản dự thảo; dự báo tác động, hiệu quả về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính đã tiếp thu, giải đáp nội dung ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTQTVN tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự đã giành thời gian nghiên cứu kỹ để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản; chỉ rõ đây là cuộc phản biện tổ chức theo hình thức hội nghị đầu tiên (như phản biện mẫu) đối với văn bản dự thảo cấp tỉnh bước đầu đạt hiệu quả; đồng chí mong muốn lãnh đạo các đơn vị trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh xác định đây là tiền khởi khẳng định vai trò trong hoạt động phản biện xã hội, các đơn vị cần tiếp tục phát huy góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Ban Biên tập