Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II với những nội dung cụ thể như: Tập trung phối hợp tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); tuyên truyền về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động ủng hộ đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh năm 2018. Đồng thời, tập trung hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh tập trung phối hợp hoàn thành Đề án trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về đảm bảo kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội quý II; tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh uỷ với cán bộ MTTQ các cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và công tác Đại hội nhiệm kỳ của MTTQ các cấp trong tỉnh. Lãnh đạo MTTQ tỉnh dự sinh hoạt với Ban công tác Mặt trận Khu dân cư thuộc huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan.

Hội nghị cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình cán bộ MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2014- 2019, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên và Triển khai Thể lệ Hội thi Thư pháp; Kế hoạch phát động Tuần lễ vệ sinh môi trường tại Lễ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Ban Tuyên Giáo – MTTQ tỉnh