Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều ngày 29/01/2018, UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2018-2021.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2018-2021. Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 03 chương, 14 điều quy định về quan hệ phối hợp giữa hai bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật có liên quan và theo nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở cùng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Quy chế quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức tiến hành của 2 cơ quan trong thực hiện phối hợp tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền, vận động nhân dân; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Tham gia các kỳ họp, phiên họp và trao đổi thông tin; Hoạt động đối ngoại nhân dân; Điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung dự thảo quy chế như: việc tổ chức thực hiện giám sát lẫn nhau của 2 cơ quan; trách nhiệm của UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; việc duy trì chế độ thông báo, trao đổi giữa 2 bên; các điều kiện đảm bảo hoạt động của MTTQ Việt Nam… nhằm hoàn thiện, thống nhất ban hành nội dung, đảm bảo xây dựng Quy chế đúng luật, chặt chẽ, đầy đủ, phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai./.

(Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình)