Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 17/7/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Ninh Bình phối hợp với Ban Chấp hành giáo xứ Ninh Bình tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt việc tốt” trong đồng bào Công giáo thành phố Ninh Bình giai đoạn 2010-2015.

          Trong những năm qua, giáo xứ Ninh Bình được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và MTTQ các cấp, Ban chấp hành giáo xứ và bà con giáo dân đã góp phần xây dựng thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện về mọi mặt.

          Thực hiện phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước”, xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương mẫu, các phong trào và các cuộc vận động trong giáo xứ đã có bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực, người Công giáo đã hiện diện và là bộ phận tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động và cuộc vận động xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, sống tốt đời, đẹp đạo được đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn thành phố đã cùng với cộng đồng ở khu dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, giáo dân trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo, đời sống cơ bản ổn định, nhiều mặt được nâng cao, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu hàng năm tăng nhanh.

 

            Các gia đình giáo dân trong các giáo họ đã cùng với nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước, quy chế dân chủ xây dựng phố, xóm bình yên, gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Hàng năm 100% các hộ gia đình đã tiến hành đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hoá, không có con em mắc vào tai tệ nạn, nghiện hút ma tuý, cờ bạc... kết quả bình xét các năm đã có trên 90% gia đình giáo dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá, có 5/5 giáo họ đạt danh hiệu tiên tiến. Nhiều năm trong giáo xứ không có người sinh con thứ 3, không có trường hợp nghiện ma tuý. 100% các gia đình tham gia ủng hộ tích cực các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ ủng hộ bão lụt... Điển hình như Giáo họ Yên Phúc đã tuyên truyền cho bà con giáo dân thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các đám cưới đều thực hiện theo đúng quy định, không làm rạp quá diện tích cho phép, không tổ chức ăn uống linh đình, 100% đám tang không để quá 48 tiếng, không kèn trống quá 22h và đặc biệt không tổ chức ăn uống. Hàng tuần vào chiều thứ 7 các hộ gia đình dọn vệ sinh quanh nhà và đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường. 5 năm qua, giáo họ không có người sinh con thứ 3, không có tệ nạn ma tuý phát sinh, lễ hội hàng năm tổ chức trang trọng, đúng nội quy, đảm bảo đúng pháp luật./.