Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 14/7/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Dung, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện các tổ chức thành viên; các vị ủy viên UBMTTQ tỉnh

            Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tính đến 13/7/2015 đã có 70 đơn vị ủng hộ quỹ tham gia xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 700 triệu đồng. Để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI tiến tới Đại hội toàn quốc XII của Đảng, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích 550 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng 11 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng). MTTQ các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2015; việc thực hiện Nghị định 42 của Chính phủ về hỗ trợ người sản xuất lúa, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về thực hiện định mức phân bổ chi quản lý hành chính cho các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn… Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh thông báo Kết luận số 107 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí Lê văn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Để hoàn thành chương trình công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp ; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhằm gữi vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.