Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong 2 ngày 24/6 và 25/6/2014, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2014- 2019 chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có các đại biểu đại diện cho Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình; đại biểu lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đại biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh và 275 đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh

Công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; động viên nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chức sắc, nhà tu hành, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ pháp luật.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đem lại kết quả thiết thực.

Nổi bật là trong năm 2013 toàn tỉnh có 80,7% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (tăng 22% so với năm 2009); có 85,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá (tăng 2,5% so với năm 2009).

MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến tháng 12-2013, toàn tỉnh có trên 1 vạn hộ nông dân hiến trên 50 ha đất, đóng góp trên 443 tỷ đồng, tham gia trên 30.000 ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng…

Triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo, 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được trên 29 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất…

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn.

Mặt trận các cấp đã chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm.

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019 với 5 nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu cụ thể là:100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hàng năm, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, thị xã, 90% Ủy ban MTTQ cấp xã, 80% Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích, kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã giành được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết, về vị trí, vai trò của MTTQ; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh. Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp hoạt động với các ngành, các cấp.

Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, đặc biệt là các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh”. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019; Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; đồng thời thông qua chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Theo đó, ông Trần Hồng Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X; 3 đồng chí Phó chủ tịch, 5 đồng chí Ủy viên Thường trực./.