Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều 31/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"

 

Đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; chủ tịch MTTQ các xã xây dựng điểm và Trưởng ban CTMT ở khu dân cư thuộc 3 xã.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện Thông tri của Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai điểm chỉ đạo cuộc vận động. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn 3 đơn vị là: xã Đồng Phong, thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan), xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư) để xây dựng điểm.

            Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai Thông tri số 08-TT/TU ngày 03/3/2017 của Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Kế hoạch số 112/KH-MTTQ-BTT ngày 11/11/2016 thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2017 xây dựng điểm chỉ đạo Cuộc vận động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.
          Nội dung chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động tập trung ở các lĩnh vực: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

          Một số chỉ tiêu cụ thể cũng được Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra như phấn đấu trong năm 2018, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư phối hợp giúp đỡ từ 2 - 3 gia đình hội viên nghèo thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn; 100% các hộ gia đình, hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm ký cam kết tiêu thụ và sản xuất thực phẩm an toàn; 100% hộ gia đình cam kết thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; có 95% trở lên các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông; 100% các hộ gia đình, nhân dân khu dân cư tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

          Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu tại các điểm chỉ đạo thực hiện điểm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giữa các cơ quan liên quan ở tỉnh và địa phương đối với xã điểm và các khu dân cư bảo đảm các quy định của pháp luật; vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     

             Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những băn khoăn, thắc mắc, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt việc chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hội nghị thông qua các tiêu chí và ký cam kết xây dựng mô hình điểm cuộc vận động.

            Cũng tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung cơ bản của phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" và hướng dẫn hoạt động tại các mô hình điểm.