Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng ngày 29/9/2017, tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giao ban công tác Mặt trận Quý III, năm 2017.

 

          Dự hội nghị giao ban có đ/c Đỗ Việt Anh - TUV, chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại biểu Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Thường trực MTTQ tỉnh; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

           Báo cáo kết quả công tác MTTQ trong Quý 3, năm 2017 đã nêu bật những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được. Trong quý III, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác đền ơn đáp nghĩa và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt, đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2017 đã đạt được kết quả tốt đẹp. Vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết được củng cố và mở rộng, sự đồng thuận xã hội ngày càng được tăng cường, sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân ngày càng bền chặt.

           Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đủ về số lượng, vững về chính trị, thành thạo về công việc, sâu sát phong trào, sát cơ sở. Trong quý III, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiện toàn, bổ sung 06 vị Ủy viên Ủy ban và 01 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019; trình Thường trực Tỉnh uỷ kiện toàn 01 Ủy viên Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

           Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

           Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quý III, công tác Mặt trận các cấp vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân có lúc, có nơi, có việc còn hạn chế, chưa kịp thời. Hoạt động của Ban công tác Mặt trận một số khu dân cư  chất lượng chưa cao. Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chưa đạt kết quả rõ nét; công tác chọn điểm chỉ đạo ở cấp tỉnh và một số địa phương còn chậm.

          Phát biểu tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã nêu bật những kết quả mà công tác MTTQ các cấp đã đạt được trong quý 3, năm 2017 cũng như những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác MTTQ. Đồng thời nêu lên nhiều kiến nghị, những bất cập cần tháo gỡ trong công tác vận động quần chúng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại cơ sở.

          Tiếp đó, đại diện các ban chuyên môn của MTTQ tỉnh đã giải đáp những vướng mắc, đề xuất và định hướng tháo gỡ khó khăn cho công tác Mặt trận ở cơ sở cũng như tiếp nhận những kiến nghị của MTTQ các huyện, thành phố.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Đỗ Việt Anh – TUV, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục khẳng định công tác Mặt trận các cấp cần đổi mới hơn nữa, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân; việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các xã đề nghị công nhận nông thôn mới phải thực sự chính xác, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân địa phương.                                                                   

(Ban Biên tập)