Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong 2 ngày 17,18/6/2015, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh để khảo sát, đánh giá về tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận tại cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh. Đoàn cũng đã có buổi làm việc tại xã Ninh Vân huyện Hoa Lư.

            Tại buổi làm việc lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và công tác tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Theo báo cáo, hiện nay Ninh Bình có 1.682 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, với số thành viên Ban công tác Mặt trận từ 7-15 người. Kinh phí được cấp cho các hoạt động của Ban công tác Mặt trận từ 3-5 triệu đồng/năm, một số xã miền núi là 7 triệu đồng/năm.

          Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận đã phát huy tốt vai trò, hoạt động nền nếp, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp quần chúng vào các tổ chức xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dân cư. Đoàn cũng làm việc trực tiếp tại xã Ninh Vân huyện Hoa Lư đây là xã miền núi và 100% các đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận nên hoạt động của Ban công tác Mặt trận rất hiệu quả và thuận lợi.

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, hiện nay MTTQ có 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã nhưng gần như các hoạt động diễn ra đẩy đủ 5 nội dung theo chương trình hành động của Mặt trận là các Ban công tác Mặt trận. Tuy nhiên, thực tế, theo quy định thì hiện nay Ban công tác Mặt trận không phải là một cấp của Mặt trận nhưng lại là “cánh tay” nối dài của mặt trận . Mặc dù điều lệ hoạt động của MTTQ Việt Nam xác định rõ việc này nhưng việc điều chỉnh các hoạt động của Ban công tác Mặt trận với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, hỗ trợ kinh phí hoạt động của trưởng ban công tác Mặt trận chưa thống nhất… Với mong muốn tiếp tục đổi mới công tác Mặt trận, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng chương trình khảo sát thực tế về hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, làm cơ sở đề xuất kiến nghị để Ban công tác Mặt trận trở thành một cấp trong hệ thống Mặt trận./.