Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Chiều 30/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TUV, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thế Minh

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Hoạt động chăm lo đời sống nhân dân nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, các gia đình khó khăn được triển khai thường xuyên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, MTTQ các cấp đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số 13.742 suất quà tặng cho các đối tượng chính sách, trị giá trên 6,6 tỷ đồng.

Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án 245/ĐA-MT về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới” được MTTQ các cấp tổ chức thực hiện bài bản, đã có sức lan tỏa mạnh, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động…, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trong đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần nghiên cứu, xác định rõ phần việc của cấp mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, chỉ đạo, định hướng cho các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tránh tình trạng đề ra công việc, phân công nhiệm vụ một cách chung chung, đại khái.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào gắn với thực tiễn đời sống.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Tăng cường đối thoại với nhân dân, nhất là đối thoại với các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với hình thức ngày càng đổi mới, hiệu quả, thiết thực, gần dân, sát dân. Tập trung xây dựng MTTQ từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sớm hoàn thành việc tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả đợt phát động ủng hộ, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2017 của tỉnh; huy động sự vào cuộc, hưởng ứng của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương, kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ  tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.