Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 10/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Hồng Quảng TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, một số vị lão thành cách mạng, chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, với những nội dung trọng tâm: Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều tán thành với nội dung trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, khẳng định Dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, chặt chẽ, có tính chiến đấu cao. Đồng thời thống nhất cao với chủ đề đại hội, kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, có sức thuyết phục thể hiện tính khoa học, nội dung có tính tổng kết thực tiễn, khái quát cao.


Các ý kiến bổ sung, đóng góp tại hội nghị tập trung vào một số vấn đề như: về chủ đề của đại hội, các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm; về du lịch, công tác tôn giáo, phòng chống tham nhũng, kinh tế tập thể; về phương hướng chung, hoạt động Mặt trận và các đoàn thể cùng một số nội dung khác…

Đối với giải pháp thực hiện, đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp xây dựng nguồn lực trong đó cần đầu tư nguồn kinh phí phù hợp cho việc đào tạo cán bộ chuyên sâu. Đối với phát triển công nghiệp, cần bổ sung thêm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nghề gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp bền vững, cần bổ sung thêm giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện để hình thành vùng sản xuất lớn, khắc phục dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ hiện nay; có định hướng rõ vùng sản xuất chuyên canh, tập trung vào một số loại cây trồng, con nuôi phù hợp…

Đặc biệt đối với giải pháp phát triển du lịch cần bổ sung nội dung tăng cường đầu tư và chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị để thành phố Ninh Bình xứng tầm là thành phố du lịch. Cùng với đó thực hiện tốt việc tôn tạo, xây dựng các khu, điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để du khách khi về với Ninh Bình không chỉ biết đến các danh lam thắng cảnh mà còn tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử; đề nghị có giải pháp cụ thể về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Các đại biểu cũng góp ý đề xuất sửa đổi một số đoạn câu từ cho phù hợp; bổ sung một số giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu; đề nghị nên xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu để phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và mang tính khả thi cao./.