Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa bàn thành phố Tam Điệp. Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn.

Đ/c Bùi Văn Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở; đồng thời, giúp cho việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh được thực hiện ngay tại cộng đồng dân cư, góp phần làm giảm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Từ năm 2015 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 89 vụ, việc mâu thẫu phát sinh trong cộng đồng dân cư. Trong đó, các tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải thành công 76 vụ, việc, đạt tỷ lệ 85,3%. Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận về những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Luật trên địa bàn thành phố mà chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Chất lượng và hiệu quả hòa giải, năng lực của đội ngũ hòa giải viên, vấn đề kinh phí cấp cho công tác hòa giải...

Thay mặt Đoàn, đồng chí Bùi Văn Hiền đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của thành phố Tam Điệp. Đồng thời đề nghị thời gian tới, thành phố Tam Điệp cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải cho thành viên Mặt trận, đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ và không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, phối hợp thực hiện tốt những quy định của pháp luật về hòa giải. Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Đôn đốc cơ sở thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…

(Phạm Thạnh Long - Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp)