Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Ngày 31/5/2017, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân theo các tôn giáo xã Ninh Hoà, huyện Hoa  Lư. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chủ trì Hội nghị.

Đ/c Đỗ Việt Anh - TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1248-QĐ/TU ngày 15/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Quy định về việc Lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quyết định số 97/QĐ-MT ngày 19/04/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình về Quy định Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Sáng ngày 31/5/2017 Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân theo các tôn giáo xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Hoa Lư, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Ninh Hòa, các vị đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã, và gần 100 bà con nhân dân đại diện các thôn, xóm của xã Ninh Hòa. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, đại diện nhân dân xã Ninh Hoà đã phát biểu đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; xây dựng nông thôn mới, chính sách người có công; hoạt động của Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Hoa Lư, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trả lời làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Kết thúc buổi đối thoại, nhiều người dân cho rằng, đây là việc làm thiết thực để người dân được phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến MTTQ các cấp; đồng thời là cơ hội để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gần dân, sát dân, lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập nảy sinh ngay từ cơ sở.

Sau đối thoại, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân, quan tâm đến lợi ích trực tiếp của nhân dân.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm phát huy dân chủ tại cơ sở, thể hiện sự đổi mới trong phong cách làm việc, gần gũi, sâu sát quần chúng, kịp thời lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Từ việc tăng cường đối thoại với nhân dân góp phần giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

                                                         Đinh Trường Sơn

                                                Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

                                             Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình