Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”,

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định. Nội dung, đối tượng góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm…

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đối thoại với Trưởng ban CTMT trên địa bàn huyện Nho Quan.

Bám sát các nội dung của Quyết định 218, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các hoạt động: Góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên trong phân loại hàng năm; góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh thông qua việc giới thiệu, góp ý nhận xét các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh còn tích cực đổi mới nội dung, hình thức góp ý. 
Đó là việc quan tâm tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chủ chốt các cấp với nhân dân, giữa lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể với đoàn viên, hội viên và nhân dân, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp với nhân dân ở những nơi có những vấn đề phát sinh, nổi cộm, bức xúc về giải phóng mặt bằng, vay vốn, việc làm, các chế độ, chính sách… Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp đã trả lời, giải thích, trao đổi, hướng dẫn, cung cấp thông tin pháp luật, chính sách cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng thêm sự hiểu biết và giúp đoàn viên, hội viên, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và tự tin giải quyết vấn đề pháp lý.
 Cũng thông qua đối thoại, những đề nghị chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết thỏa đáng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, góp phần giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Trong thực hiện hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã căn cứ vào nội dung, chương trình công tác, thực tiễn phát sinh các vấn đề, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tổ chức kịp thời các cuộc góp ý thông qua đối thoại trực tiếp. Như Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với trên 280 Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư của huyện Nho Quan về tình hình hoạt động, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ về kinh phí hoạt động… 

3 năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 11 cuộc đối thoại về pháp luật, chính sách, thu hút 1.300 người tham dự. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được 10 cuộc đối thoại về chính sách có yếu tố giới và sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị-xã hội; chính sách về di cư lao động an toàn, phòng chống mua bán người, xuất khẩu lao động; đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN tỉnh với cán bộ, hội viên về chính sách đối với cán bộ Hội, hội viên, thu hút trên 1.500 người tham gia; chỉ đạo tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với 400 cán bộ cơ sở là chi hội trưởng phụ nữ về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội, hội viên phụ nữ.

Đối với Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và thực tế phong trào nông thôn, đã tổ chức được 21 cuộc đối thoại về pháp luật, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thu hút 2.300 người dự. Qua các cuộc đối thoại trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về chính sách, pháp luật về hoạt động của Hội. Hàng năm, vào “Tháng công nhân”, các cấp Công đoàn đã chỉ đạo và tổ chức được 165 cuộc giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp với sự tham gia của trên 16.000 lượt công nhân viên chức lao động.

Cách làm đối thoại của tổ chức Công đoàn là tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất ngay tại nơi làm việc để tạo thuận lợi cho đoàn viên, công nhân lao động tham gia đông đủ. Qua đối thoại đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, hạn chế được tình trạng đình công, ngừng việc tập thể… Đối với Ban Thường vụ các huyện, thành ủy đã quan tâm tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện, thành phố với nhân dân, với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội. Thông qua đối thoại của lãnh đạo các huyện, thành phố, đã góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh, giúp ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 218, tuy đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức… 

Để hoạt động này đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Cần có sự kết hợp giữa giám sát với việc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Việc tiếp thu và thực hiện các kiến nghị sau góp ý phải được thực hiện nghiêm túc… Trước mắt, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Quyết định 218 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm đổi mới phương thức tổ chức góp ý, để việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền sát và đúng, tránh hình thức, kém hiệu quả.

(baoninhbinh.org.vn)