Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong các ngày từ 25/4 đến 28/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở năm 2017.

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. (Ảnh: Anh Tuấn)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Thường trực MTTQ tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng công tác MTTQ cho 717 học viên là cán bộ, công chức Cơ quan MTTQ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực MTTQ các huyện, thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu các nội dung cơ bản của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tôn giáo; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tại lớp học, các giảng viên, học viên sẽ trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn gặp phải khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(Ban Biên tập)