Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 4/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình, có đ/c Đỗ Việt Anh – TUV, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đ/c lãnh đạo và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh;  lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Ninh Bình (Ảnh Mạnh Hà)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Thông qua việc triển khai các chuyên đề này sẽ giúp những người làm công tác mặt trận triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện yêu cầu của Đảng đã đề ra đối với hệ thống Mặt trận trong năm 2017.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động “Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017; cam kết không để xảy ra tham nhũng, thực hiện minh bạch và triệt để tiết kiệm; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  xác định phải gắn liền với xây dựng hợp tác xã kiểu mới, giúp người dân có thu nhập cao và bền vững; tuân thủ yêu cầu sản xuất thực phẩm sạch, an toàn. Mỗi tỉnh, thành phố chọn 2 đơn vị cấp huyện; mỗi đơn vị cấp huyện chọn ít nhất 2 đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm việc triển khai cuộc vận động.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe phổ biến, hướng dẫn các chuyên đề: Quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 6; triển khai Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quán triệt và tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN”, đổi mới công tác tôn giáo của MTTQVN; triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ năm 2017.

Đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các nội dung trên. Những ý kiến, đóng góp được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN giải đáp cụ thể và ghi nhận để điều chỉnh, bổ sung vào nội dung các chuyên đề.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Để làm tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vài trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

 (Ban Biên tập)