Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 3/3/2017, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi tọa đàm về chủ đề năm 2017: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu”.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Thực hiện Chỉ thị 05 Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 16/02/2017 của Tỉnh ủy Ninh Bình, căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 17/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu”, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức buổi Toạn đàm về chủ đề năm 2017. Dự buổi toạn đàm có đ/c Đỗ Việt Anh - TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đ/c Phạm Đăng Nguyên – Phó Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đ/c lãnh đạo cơ quan, chi ủy, chi bộ cơ quan và toàn thể  đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi tòa đàm các đảng viên trong Chi bộ đã được nghe Kế hoạch của Chi bộ cơ quan về thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2017 về nêu gương trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu.

Đ/c Đinh Trường Sơn - Phó bí thư Chi bộ nêu lên những nội dung cơ bản về trách nhiệm nêu gương

Đại diện các Tổ Đảng cũng đã nêu lên những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh: về Trách nhiệm của Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu với vấn đề nêu gương; Tư tưởng Hồ chí Minh về đạo đức; Về Trách nhiệm thực thi công vụ.

Thay mặt Đảng Đoàn cơ quan MTTQ tỉnh, đ/c Đỗ Việt Anh đã phát biểu ý kiến đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh với những nội dung cụ thể theo chủ đề năm 2017.

(Ban Biên tập)