Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết hoạt động công tác năm 2016, đề ra phương hướng cho năm 2017, ngày 11/01/2017, BCH Công đoàn cơ quan đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017. 

 Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đ/c Đỗ Việt Anh – TUV, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đ/c Đinh Trường Sơn – Chủ tịch Công đoàn cơ quan dự và chủ trì hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

 

Toàn cảnh hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2017

Đ/c Đỗ Việt Anh và đ/c Đinh Trường Sơn ký kết giao ước thi đua năm 2017

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2016 Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; báo cáo công tác Công đoàn cơ quan năm 2016; báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2016 và báo cáo công khai tài chính chi tiêu nội bộ năm 2016; các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã tham luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo và dự thảo Quy chế cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu ý kiến đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong năm 2016 đồng thời nêu lên những hạn chế cần khắc phục trong năm 2017 để các hoạt động của công đoàn cơ quan tiếp tục được phát huy, giữ vũng danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cơ quan, đ/c Đỗ Việt Anh và đ/c Đinh Trường Sơn đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 (Ban Biên tập)