Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức hội nghị lần thứ 8, tổng kết công tác Mặt trận năm, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Thế Minh)

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2016, toàn tỉnh có 1.399 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", chiếm tỷ lệ 83%; 100% khu dân cư hoàn thiện hương ước, quy ước và triển khai thực hiện tốt; 87,6% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau xóa đói, giảm nghèo trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp vận động, góp góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, hỗ trợ thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới với Tổng số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh...

Cùng với đó, hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo MTTQ các cấp với nhân dân triển khai bước đầu đạt hiệu quả tích cực, công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, nổi bật là công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nắm tình hình nhân dân được coi trọng, góp phàn đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị TTATXH, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2016, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 6/8 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và 100% Ban công tác Mặt trận xếp loại khá trở lên, không có Ban công tác Mặt trận yếu kém.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Minh)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả của Mặt trận các cấp đạt được trong năm 2016. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế và đề nghị năm 2017, MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về giá trị văn hóa truyền thống của đất nước, của quê hương, đặc biệt là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do MTTQVN các cấp phát động.

Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 24/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững.Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và trong công tác Mặt trận năm 2016 đã vinh dự được nhận Bằng khen của thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 140 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương kiện toàn chức danh 1 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014 – 2019, nâng tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh lên 84 vị.

(baoninhbinh.org.vn)