Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 10/ 3/2015 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

            Căn cứ nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Kế hoạch số 41/MTTW-BTT ngày 19/01/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 09/2/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Kế hoạch số 32/KH-MT ngày 02/3/2015 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

 

Về dự Hội nghị có các đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành của tỉnh, đại diện cho các tổ chức thành viên của Mặt trận, lãnh đạo MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã và đại biểu 8 xã, phường, thị trấn đại diện cho cơ sở của tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị đã được đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc lấy ý kiến đóng góp vào Bộ luật dân sự (sửa đổi). Vì Bộ luật dân sự là Bộ luật lớn bao trùm tất cả mối quan hệ trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tại Hội nghị các vị đại biểu đã dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và nhận thấy tầm quan trọng của Bộ luật Dân sự (sửa đổi), chi phối, điều chỉnh mọi mặt trong đời sống, các mối quan hệ của các tầng lớp nhân dân. Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị 41 ý kiến (trong đó có 9 ý kiến tại hội nghị) và một số đại biểu gửi bằng văn bản về ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổng hợp báo cáo Trung ương và tỉnh./.