Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016; Kế hoạch số 100/KH-MT ngày 4/10/2016 của Ban Thường trực MTTQ tỉnh, trong các ngày từ 01/11 – 4/11/2016 Đoàn kiểm tra của MTTQ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết công tác năm 2016 tại Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

 

Các đoàn kiểm tra của MTTQ tỉnh do các đ/c Bùi Văn Hiền – Phó chủ tịch Thường trực; đ/c Phạm Đăng Nguyên – Phó chủ tịch; đ/c Vũ Thị Thủy – Phó chủ tịch đã tiến hành kiểm tra nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của MTTQ các địa phương.

Năm 2016, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương mà nổi bật là những kết quả trong công tác tuyên truyêng các sự kiện trọng đại nhưn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chung vào mục tiêu phấn đấu của toàn tỉnh đến cuối năm 2016 có 01 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kết quả tích cực mà MTTQ các huyện, thành phố đã đạt được trong năm 2016 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để công tác Mặt trận tỉnh nhà đạt được hiệu quả cao hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.