Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình; Kế hoạch số 105/KH-MT ngày 27/10/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, sáng ngày 07/11/2016, Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Sau nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã được nghe câu chuyện: “Thời gian quý báu lắm” – kể về tấm gương tiết kiệm thời gian của Bác. Đối với Bác, thời gian là rất quý báu. Bác luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ khi làm việc phải đúng thời gian, phải tiết kiệm thời gian và sử dụng thời gian có hiệu quả.

Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nâng cao nhận thức, ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc tiết kiệm thời gian cũng như biết cách sử dụng hiệu quả thời gian bằng việc sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Không chỉ tiết kiệm cho riêng mình mà quan trọng hơn là làm việc đúng giờ. Học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ chính là học tập để tiết kiệm có thể trở thành một thói quen hàng ngày.

Thay mặt lãnh đạo Cơ quan, đồng chí Đỗ Việt Anh – TUV, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục trao đổi một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới mà trước mắt là thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); xây dựng kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt trong tháng 10 vừa qua.

                                                                                                         (Ban biên tập)