Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều 13/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị ký các quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh...

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh Ninh Bình và Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 quy định nguyên tắc phối hợp công tác của hai bên theo quy định của luật có liên quan và theo nguyên tắc thống nhất, tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, bảo đảm phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật.

Quy chế này cũng quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp của các bên trong chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh và triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động giám sát, giải quyết vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh và quyết định dự toán, phân bổ, điều hành, chấp hành ngân sách nhà nước; chế độ hội họp và cung cấp thông tin; quy định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 3 chương, 9 điều quy định nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo: bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Quy chế đề ra nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp của 2 cơ quan trong tổ chức tiếp xúc cử tri; công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp; tuyên truyền và phổ biến pháp luật, các Nghị quyết của HĐND tỉnh; về phối hợp thực hiện hoạt động giám sát; việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; chế độ thông tin, phối hợp làm việc; tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến làm rõ, bổ sung một số nội dung và cách thức diễn đạt nhằm hoàn thiện các Quy chế đảm bảo đúng, đầy đủ, chặt chẽ, phát huy hiệu quả trong thực tiễn triển khai.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thay mặt các cơ quan, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                Đinh Trường Sơn

                                           Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh