Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều 9/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Nho Quan. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Dự buổi đối thoại có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Nho Quan, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận đã trao đổi, đối thoại với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nhiều vấn đề liên quan đến công tác mặt trận và những vướng mắc ở khu dân cư như:Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; hoạt động hòa giải ở cơ sở; vấn đề hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng như phụ cấp cho các đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận và một số chi hội trưởng Hội khuyến học, Hội người cao tuổi; kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng; vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng vận động, tập hợp đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân;vận động, giáo dục quần chúng và thu hút các lực lượng xã hội vào các phong trào cách mạng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Tại buổi đối thoại, các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn, ghi nhận những ý kiến của các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận. Khẳng định đây là những ý kiến xác đáng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, ngay sau hội nghị đối thoại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức có hiệu quả hơn tại những lần đối thoại khác; đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm thực hiện những cam kết đã nêu tại buổi đối thoại. 

Đối với các vấn đề ngoài thẩm quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, phản ánh đến các cơ quan, ngành chức năng để có hướng giải quyết, trả lời thỏa đáng. Đồng chí cũng yêu cầu, sau buổi đối thoại, các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tiếp tục thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.