Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 14/7, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2016 tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị tập huấn có các đ/c trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi tập huấn trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến cho 2.211 người là cán bộ, chuyên viên MTTQ từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố và các quận, huyện trong toàn quốc. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số công tác nổi bật của MTTQ trong 1 năm qua, đó là: Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã triển khai các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam được xác định tại Đại hội lần thứ VIII, trong đó có nhiều Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác thông tin truyền thông của MTTQ Việt Nam; Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Đề án về thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Hội nghị lần này là một dịp để nhìn lại công tác Mặt trận trong hơn 1 năm qua với nhiều nội dung quan trọng như thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí lưu ý: Công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng đường lối, chính sách của Đảng, phát huy sáng tạo để biến đường lối đó thành thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo chương trình hội nghị, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe, thảo luận và trao đổi 4 chuyền đề, do các đ.c phó chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam: Lê Bá Trình, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh truyền đạt gồm: Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong hệ thống Mặt trận; quán triệt Thông tri của Ban thường trực Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Giới thiệu các quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội, công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2016; quán triệt thực hiện Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chí đánh giá và xếp loại Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tại hội nghị tập huấn đã có 13 ý kiến của MTTQ các tỉnh, thành phố trao đổi về các chuyên đề. Các ý kiến tập trung chủ yếu đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong đó, đề xuất nên có quy định cụ thể về phụ cấp cho Trưởng ban công tác MT, tránh tình trạng mỗi địa phương có một quy định riêng như hiện nay. Dự thảo cũng cần quy định cụ thể các tiêu chí để xếp loại BCT MT và công nhậndanh hiệu Gia đình văn hóa. Các ý kiến cũng đề nghị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động….Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các ý kiến cũng nêu ra nhiều khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện tại địa phương.

(Ban Biên tập - Ảnh: Anh Tuấn)