Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 10/6, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Định, Hà Nam tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Mặt trận. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Nam Định, Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh: trong những năm qua, công tác MTTQ của tỉnh Ninh Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó nổi bật là đã hoàn thành xuất bản cuốn Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; triển khai có hiệu quả đề án về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới", góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng tích cực triển khai có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, vừa qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, cán bộ MTTQ Việt Nam 3 tỉnh cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác mặt trận. Trong đó tập trung về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư. Đồng thời chia sẻ những cách làm hay của từng địa phương để vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua hội nghị thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, truyền thống lịch sử văn hóa, con người của vùng đất Hà Nam Ninh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa cho lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.