Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Năm 2016, Ban Thường trực tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho 716 học viên là cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực UB MTTQ huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; nghiên cứu các nội dung cơ bản của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cách nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc trong công tác tôn giáo; công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

Đây là những chuyên đề lý luận nhằm trang bị, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tại lớp học, các giảng viên, học viên sẽ trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn gặp phải khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên vận dung linh hoạt lý luận vào tình hình thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh.