Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 13/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 để tổng kết công tác mặt trận năm 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2015.

               Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ; Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

            Năm 2014, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..

            Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tỉnh hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2015.

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu năm 2015, MTTQ cấc cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, trong đó làm tốt công tác nắm và phản ánh tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Tết cổ truyền của dân tộc ta đã gần kề, vì vậy MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cùng các cấp, các ngành quan tâm chăm lo tết cho nhân dân. Trong đó chú trọng thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, chiến sỹ nơi hải đảo, người nghèo…

            Tổng kết công tác Mặt trận năm 2014, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba cho đồng chí Trần Thanh Giới, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo UBMTTQVN tỉnh, Thủ tướng Chính Phủ Bằng khen cho đồng chí Bùi Văn Hiền, phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Ủy ban TWMTTQVN tặng Kỷ niệm chương Vì vự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 38 cá nhân và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014./.