Thứ hai, 21 Tháng 10 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phù hợp, cách làm đa dạng với điều kiện cụ thể của từng địa phương như tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 hằng năm, cụ thể: Tổ chức lễ mít tinh; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chủ để Ngày Môi trường thế giới; tuyên truyền thông qua các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin công tác Mặt trận và phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động về môi trường; vận động nhân dân thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, hộ gia đình thực hiện công tác vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; nêu gương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào bảo vệ môi trường. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Các hoạt động, phong trào, sáng kiến, cải tiến nhằm góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban, sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn.

Ngoài ra tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân không đổ rác, phế thải sai quy định, duy trì thường xuyên các hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường; Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phong trào xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống là việc làm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ban công tác Mặt trận không ngừng phát huy vai trò trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu dân cư để phát huy vai trò tự quản trong việc bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình, và khu dân cư. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, các hộ gia đình trong khu dân cư đều thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện của nhân dân trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường ở khu dân cư đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nền nếp. Thông qua các mô hình, nhân dân đã thấy được hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa đến các cộng đồng dân cư xung quanh. Việc xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chọn điểm xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả năm 2019 toàn tỉnh có 804/1688 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường; tổ chức được 99 cuộc mít tinh Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 với 13.933 người tham gia. Các mô hình điểm như mô hình về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Đạo công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xứ họ đạo bình yên về an ninh trật tự”…lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, ao, hồ, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường luôn được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng thực hiện, giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

Trần Thị Hương Giang, Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 8/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019. Dự lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Chương trình tập huấn sẽ góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận, đồng thời cập nhật một số thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho các cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để các học viên của lớp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy đề nghị mỗi học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững kiến thức, vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác.

Đồng chí Đỗ Việt Anh cũng đã trực tiếp truyền đạt một số nội dung về Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Đại đoàn kết dân tộc và MTTQ Việt Nam; thông báo kết quả và quán triệt nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết đại hội 11 MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra.

Tại lớp tập huấn các đồng chí cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp trong tỉnh được nghiên cứu 4 chuyên đề: Hướng dẫn quy trình thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư TW Đảng về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, Đảng viên; Khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh, giới thiệu các văn bảncó liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và một số lưu ý đối với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội; Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới.

 

Sáng ngày 07/10/2019, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (sau đây viết tắt là Quy định số 124- QĐ/TW).

Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lại Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

5 nội dung được các đơn vị phối hợp gồm: quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, thông tin giám sát; tổ chức đối thoại Nhân dân, đoàn viên, hội viên với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội và báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy theo quy định.

Việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy định 124-QĐ/TW nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./.

 Tô Thị Tuyết Mai, Ban DC - PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai từ năm 2009 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và của toàn xã hội tham gia. Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hằng năm Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện việc tuyên truyền về Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lồng ghép cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua; phát huy vai trò tích cực của cơ quan Thường trực Cuộc vận động trong việc tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ở địa phương. Các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gắn Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức mình. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và thói quen tiêu dùng của nhân dân; nâng cao ý thức văn hóa sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã góp phần tạo ra nguồn cung hàng hóa ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Cuộc vận động có sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp với nhiều các hoạt động cụ thể, đã góp phần xây dựng niềm tin và định hướng cho người tiêu dùng từng bước quan tâm, sử dụng ngày càng nhiều các sản phẩm mang thương hiệu Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công tác tuyên truyền, vận động giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tổ chức thông tin, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đến với người tiêu dùng; phát triển hệ thống phân phối, từng bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường nội địa, đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Qua công tác tuyên truyền, vận động người tiêu dùng đã có sự chuyển biến về nhận thức, tin tưởng vào khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, từ đó có sự so sánh, đánh giá với các sản phấm cùng loại của nước ngoài.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm, thường xuyên được các cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện. Hằng năm, Cục quản lý thị trường tỉnh triển khai các đợt kiểm tra tại các huyện, thành phố, phát hiện, xử lý các trường hợp bán hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng. Trong 10 năm lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 16.927 vụ, xử lý 9.151 vụ vi phạm với tổng số tiền thu phạt trên 37.923 triệu đồng, (Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.752 lượt, xử lý 641 vụ với tổng tiền trên 1,2 tỷ đồng), qua đó góp phần làm lành mạnh thị trường, ổn định giá cả hàng hóa, tạo điều kiện cho hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Đến nay, tỷ lệ người tiêu dùng trong tỉnh quan tâm đến hàng Việt có xu hướng ngày càng tăng; trước khi có Cuộc vận động có khoảng 30% người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn hàng Việt khi mua sắm, thời điểm tháng 12/2014 có 70%, đến nay đã có trên 80% người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt đối với các mặt hàng dày, da, dệt may, nhất là hàng may mặc, đồ dùng trẻ em; trên 80% sử dụng hàng thực thẩm tươi sống…hàng thực phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng; trang trí nội thất hàng Việt Nam chiếm 80 - 85% và 100% người tiêu dùng sử dụng hàng thủy sản có nguồn gốc trong nước, trong tỉnh. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng với nhiều sản phẩm tặng kèm đã thu hút khách hàng tập trung mua sắm, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm. Với giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, đa số các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn…do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện Cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước từng bước xây dựng và củng cố niềm tin cho thương hiệu Việt.

Hiện nay, hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ có ở các Trung tâm thương mại, Siêu thị mà còn có ở các cửa hàng bán lẻ ở các địa phương, cơ sở với nhiều chủng loại phong phú, đa dạng. Sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Từ khi triển khai Cuộc vận động đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước khi mua sắm, trang bị tài sản công đã ưu tiên lựa chọn các sản phẩm hàng nội địa.

Tuy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động chưa thật sự phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tập quán tiêu dùng của người dân. Trách nhiệm của các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa phát huy đầy đủ, chưa khơi dậy hết tiềm năng mua sắm hàng nội địa của nhân dân. Một số hàng hóa Việt giá thành sản phẩm còn cao, mẫu mã chưa đẹp, chất lượng chưa đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Nguồn kinh phí cấp cho việc triển khai Cuộc vận động còn khó khăn, chưa đảm bảo để thực hiện các hoạt động. Một bộ phận, cá nhân vẫn còn tư tưởng dùng hàng ngoại, xem nhẹ hàng trong nước. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước còn nhiều khó khăn, các hoạt động khuyến mãi, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp còn đơn lẻ, chưa có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị chức năng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường việc kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa thực sự chặt chẽ và quyết liệt.

Trong thời gian tới, để người Việt thực sự ưu tiên dùng hàng Việt trong nền kinh tế mở cửa, hòa nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần có sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và cả sự chung tay của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để chất lượng hàng Việt ngày càng được nâng cao góp phần khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường trong và ngoài nước./.

Trần Thị Hương Giang, Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


 

Sáng 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác MT những tháng cuối năm 2019.

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trang thông tin điện tử, khánh thành và đưa vào sử dụng đường truyền trực tuyến của MTTQ Việt Nam để kết nối với MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối thông tin, phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; góp phần phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tại Ninh Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Viettel Ninh Bình trong việc thực hiện các điều kiện để hệ thống đường truyền trực tuyến đảm bảo hoạt động tốt.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2019 như: Chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tích cực, chủ động thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.