Thứ ba, 11 Tháng 5 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Ngày 7/5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Toản, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQVN tỉnh; lãnh đạo thành phố Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã báo cáo với Đoàn về kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được quan tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử và Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia và lịch trình của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Toàn tỉnh có 8 Ủy ban bầu cử cấp huyện, 143 Ủy ban bầu cử cấp xã; 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 62 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 984 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.020 tổ bầu cử tại 1.020 khu vực bỏ phiếu. Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; việc niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện. Ủy ban bầu cử các cấp đang tích cực triển khai hướng dẫn đến tất cả các địa điểm bỏ phiếu của các khu vực bỏ phiếu đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Báo cáo về MTTQ tham gia công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các Thường trực  HĐND, UBND thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo Luật định. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, đảm bảo thời gian. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ; không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri hoàn thành trước thời hạn theo quy định; kết quả các hội nghị cử tri nơi công tác, hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Công tác kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử được MTTQ các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử…

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban bầu cử thành phố Ninh Bình đã báo cáo với Đoàn về tình hình, kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Ninh Bình đến nay.

Sau khi nghe các báo cáo của tỉnh, của thành phố Ninh Bình, Đoàn kiểm tra đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: vấn đề tập huấn công tác bầu cử; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19; việc tổ chức vận động bầu cử cho các ứng cử viên; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo, quán triệt tới các cấp, các ngành, địa phương không để xảy ra bầu cử lại, quan tâm phát huy vai trò của các tổ bầu cử, lựa chọn những thành viên là người có trách nhiệm, có kinh nghiệm, hiểu biết về công tác bầu cử. Về công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh đã xây dựng phương án phòng chống dịch để chủ động đối phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến việc lập danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri đi làm ăn xa, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử... ; đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử; bổ sung đánh giá về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số dư đại biểu ứng cử tại các đơn vị bầu cử; quan tâm đến hoạt động của các tổ bầu cử, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cơ sở, kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh; chủ động đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử để cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối, lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Tô Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 23/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử là một nội dung hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri cũng như để cử tri gặp gỡ, tiếp xúc với người ứng cử. 

Trên cơ sở đó, cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và giám sát hoạt động của người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

Để hội nghị đạt kết quả tốt đẹp, đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị có liên quan quán triệt, thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật; các hội nghị tiếp xúc cử tri phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong quá trình tổ chức vận động bầu cử, tạo được không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở với tinh thần xây dựng giữa người ứng cử và cử tri. Không lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật…

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025 thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.   

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung, cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch.  

Ngày 21/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi Thư pháp tại Lễ hội Hoa Lư năm 2021.

Tới dự Hội thi thư pháp chữ Hán - Nôm có đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Văn Kiên, TUV, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Ban Giám khảo, lãnh đạo Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và Nhân dân dự Lễ hội.

Hội thi Thư pháp chữ Hán nôm có 53 thí sinh đến từ 8 huyện, thành phố trong tỉnh, với thời gian 30 phút thí sinh phải thực hiện 3 bài thi viết: Viết một đại tự, 1 bức hoành phi, 1 câu đối và ghi âm đọc theo 1 hoặc 2 kiểu chữ Chân hoặc Khải. Đây là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho mọi người yêu thích thư pháp thể hiện khả năng của mình, từ đó góp phần tôn vinh, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời nhằm ca ngợi công lao to lớn của các bậc tiền nhân đối với quê hương, đất nước. Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao 29 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phần thi./.

Chiều 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh.

Bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn đã được hội nghị hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Nhung- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đinh Công Toản  - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao danh sách chính thức 08 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phạm Quang Ngọc đã ký biên bản bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các quy trình đảm bảo về thời gian, dân chủ, khách quan, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia đóng góp ý kiến, lựa chọn giới thiệu những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định. 

Đồng chí khẳng định những kết quả này là cơ sở, là tiền đề rất quan trọng để tỉnh tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, thành công. 

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử thời gian qua, nhất là trong quá trình hiệp thương, các cơ quan đơn vị đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy đến các nội dung của công tác bầu cử để đảm bảo đúng định hướng, quy trình, quy định, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, cán bộ, cử tri và nhân dân. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới là hết sức quan trọng, trước mắt là thời điểm tổ chức cho những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc, vận động bầu cử, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng Ủy ban Bầu cử tỉnh, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tổ chức tốt những điều kiện cần thiết để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp xúc với cử tri, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch. 

Phối hợp tổ chức cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, là dịp để cử tri và nhân dân toàn tỉnh phát huy quyền làm chủ lựa chọn được đủ số lượng, đảm bảo đúng cơ cấu, đúng thành phần đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là những người tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đối với hoạt động của Mặt trận tham gia vào cuộc bầu cử thời gian qua. Đồng chí khẳng định với chức năng nhiệm vụ của mình, MTTQ tỉnh sẽ hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch, nhất là việc tổ chức vận động bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công, đạt kết quả cao./.

Tô Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Văn Tuất- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu Ban nhân sự Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Công Toản- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh; Vũ Gia Long- Tỉnh ủy viên, phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nhung - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện từ 22/3/2021-12/4/2021. Công tác tổ chức Hội nghị được tiến hành theo đúng kế hoạch và quy trình. Hội nghị  lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu dân cư diễn ra một cách trang trọng, có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và sự phối hợp của HĐND-UBND cùng cấp. Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Toàn tỉnh đã tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số cử tri có mặt tại các hội nghị là 6.378 người và kết quả tín nhiệm của 99 người đạt 100%, 01 người đạt 92%.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người. Trong đó, đại biểu nữ 34 người (chiếm 40%); đại biểu trẻ tuổi 30 người (chiếm 35,3%); đại biểu ngoài đảng là 8 người (chiếm 9,41%); đại biểu tái cử 22 người (chiếm 25,9%).

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thống nhất thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Tô Thị Tuyết Mai, CV Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh