Thứ ba, 02 Tháng 3 2021

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Sáng 23-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Đ/c Lê Văn Kiên, TUV, PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Lê Văn Kiên, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu một số vấn đề chung về hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của MTTQ Việt Nam. Theo đó, nội dung cụ thể kiểm tra, giám sát công tác bầu cử gồm: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử. 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra, giám sát của MTTQ các cấp đối với công tác bầu cử là một trong những hoạt động kiểm tra, giám sát có quy mô, quan trọng nhất, vừa có tính chuyên đề vừa có tính định kỳ. Hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng tổng hợp nhiều hình thức giám sát của MTTQ các cấp, được diễn ra đồng loạt trong phạm vi cả nước. Đồng chí yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ các cấp phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra. Việc kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp địa bàn với các đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền…

NVA

Sáng ngày 8/2/2021, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phấn, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh,TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Song Tùng,TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; các vị ủy viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh; đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đượcQuốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/5/2015 và Nghị quyết số 1185 ngày 11/1/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà thông báo văn bản số 647 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu. Đại biểulàm việc tại tỉnh được phân bổ: theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu (trong đó có 1 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu tòa án); theo cơ cấu hướng dẫn là 1đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương;có cơ cấu kết hợp đại biểu nữ, ngoài đảng, trẻ tuổi và đại biểu tái cử.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều nhất trí cao với dự kiến của Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan đơn vịvề số lượng người được bầu là 6 đại biểu, số lượng giới thiệu ứng cử là 12 đại biểu. Cụ thể: đại biểu Trung ương: 2 đại biểu; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; ĐBQH chuyên trách: 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; đại biểu tòa án: 1 đai biểu, giới thiệu 2 đại biểu; hướng dẫn và kết hợp: 1 đai biểu, giới thiệu 3 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao đổi làm rõ một số một số cơ cấu, thành phần dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đồng thời nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tỉnh cũng như cả nước nhằm lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần đại diện cho các giai tầng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến Quốc hội, cùng đoàn ĐBQH tỉnh và Quốc hội xây dựng và quyết định những chủ trương, chính sách lớn của quốc gia dân tộc. Do đó, việc UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên việc chủ động, trách nhiệm, dân chủ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sớm trước quy định và đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao về số lượng, cơ cấu, thành phần là bước đầu quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới  UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình

 

Chiều ngày 05/02/2021, Ban Chấp hành công đoàn hai cơ quan:  MTTQ Việt Nam tỉnh và Viettell Ninh Bình phối hợp với tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết với các cụ già và các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Không được quây quần bên gia đình trong những ngày Tết, nhưng những em nhỏ, các cụ già cô đơn không nơi nương tựa trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh vẫn được đón một cái Tết đầm ấm, tràn đầy yêu thương trong sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ Trung tâm và các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo công đoàn các đơn vị đã gửi những lời động viên, thăm hỏi các cụ, các cháu sống vui, sống khỏe và trao những phần quà nhỏ với mong muốn đem lại không khí đoàn viên, ấm áp.

Thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của cơ quan, tổ chức và cho biết: "Hiện nay Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 94 cụ già và các cháu”. Ban lãnh đạo và các nhân viên luôn quan tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ, đưa Trung tâm thực sự là “mái nhà chung” đầy ắp tình thương yêu, gần gũi, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Chương trình “Tết ấm tình thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 mang nhiều ý nghĩa nhân văn nhằm chia sẻ phần nào về vật chất, tinh thần với các cụ và các cháu đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp tết đến, xuân về./.

Nguyễn Thị Vân Anh

Sáng ngày 02/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận quà tết của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình và chi nhánh Tam Điệp (BIDV) tặng cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình và chi nhánh Tam Điệp  (BIDV) đã trao tặng 485 suất quà, mỗi suất quà 500.000 đồng tiền mặt; với tổng trị giá 242,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự buổi lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Bình và Chi nhánh Tam Điệp.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí đ/c Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Bình và Tam Điệp với các hoạt động an sinh xã hội, vì người nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong những năm qua. Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, những phần quà mà Ngân hàng trao tặng đã giúp cho các hộ nghèo đón tết đầm ấm, hạnh phúc. Cũng qua đây mong muốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ninh Bình và Tam Điệp sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới./.

 

 

 

 

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương và hơn 8.000 đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

  Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực các cấp. 

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới được thực hiện theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân; trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử. Vì vậy công tác tập huấn tốt và nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống Mặt trận các cấp. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu có chất lượng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tác tuyên truyền, tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác giám sát, thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu chuyên đề "công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" và chuyên đề "tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"; tiến hành thảo luận và hỏi đáp về các nội dung có liên quan.