Thứ năm, 12 Tháng 12 2019

 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 -18/11/2019)

 

Thực hiện Công văn số 1694-CV/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình về giám sát thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 08-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Gia Viễn, và Đảng ủy xã Gia Tân.

Đ/c Đỗ Việt Anh, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ngày 29/11/2019, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 08-TT/TU ngày 3/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Huyện ủy Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Tân. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Thông tri số 08 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là Huyện đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Đến nay, 100% xã có nhà văn hóa;  91% thôn, xóm, phố văn hóa; 84% hộ gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 2,58%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, Gia Viễn có 20/20 xã đạt chuẩn NTM (xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục làm rõ các nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng NTM, trong đó có sự đóng góp của người dân; về thu nhập bình quân đầu người; số thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời kiến nghị huyện cần tập trung giải quyết các vấn đề như: môi trường, nợ xây dựng cơ bản ở một số xã còn lớn; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh chúc mừng những kết quả huyện Gia Viễn đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua.  Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Gia Viễn  tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 08-TT/TU của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và MTTQ VN các cấp trong huyện, đảm bảo điều kiện để MTTQ VN huyện triển khai Cuộc vận động, nhất là việc mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. MTTQ và các đoàn thể của huyện cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị huyện Gia Viễn cập nhật số liệu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ tỉnh./.

Đinh Trường Sơn, UVTT- Trưởng Ban DC-PL Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỳ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình do Tỉnh ủy phát động, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, với những việc làm thiết thực, hiệu quả. MTTQ tỉnh đã tham mưu, tập trung chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội cấp xã hiệp thương cử 5.377 vị tham gia Ủy viên Ủy ban, người ngoài đảng là 1.175 vị, đạt tỷ lệ 22%; cấp huyện 451 vị, người ngoài đảng là 103 vị, đạt tỷ lệ 23%; cấp tỉnh 81 vị, người ngoài đảng 25 vị, đạt tỷ lệ 30,86%. Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội. Theo đó, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây 10 nhà đại đoàn kết cho người nghèo có khó khăn về nhà ở; tổ chức phát động “Tuyến đường do Giáo xứ Áng Sơn tự quản bảo vệ môi trường” (tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư). Cấp huyện có 36 công trình, việc làm; 33 mô hình, điển hình.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong phạm vi trách nhiệm, MTTQ đã tham gia góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chủ trì thực hiện tiêu chí số 20 về đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các cấp đã tham mưu cho Ban Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tổ chức phát động, xây dựng Quỹ. Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng số tiền vận động, xây dựng Quỹ của cả 3 cấp là trên 23 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh là trên 8,5 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện là trên 4 tỷ đồng; Quỹ cấp xã là trên 10 tỷ đồng. Các khoản ủng hộ khác quy ra tiền ở 3 cấp là trên 3,2 tỷ đồng. Tham mưu trích kinh phí trên 8,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ 3 cấp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 198 căn nhà, sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 6,7 tỷ đồng; giúp 84 hộ nghèo phát tiển sản xuất, với số tiền gần 40 triệu đồng; giúp khám chữa bệnh cho 605 lượt người với số tiền gần 290 triệu đồng; giúp đỡ 1.538 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 206 triệu đồng; hỗ trợ khác quy ra tiền là trên 3,8 tỷ đồng. MTTQ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Dược phẩm Vũ Duyên và Đảng ủy thị trấn Phát Diệm tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 120 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vệ sinh môi trường; tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Hiện nay, MTTQ tỉnh phối hợp chỉ đạo thực hiện 5 mô hình điểm tại 46 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Các mô hình điểm được duy trì, phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Phối hợp tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội và trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, với trên 3.800 cử tri tham dự và 192 ý kiến trực tiếp tại hội nghị. MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo mỗi huyện, thành phố chọn 1 đến 2 đơn vị cấp xã và mỗi xã chọn 2 khu dân cư để làm điểm thực hiện việc giám sát.

Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên giữ liên hệ, gặp gỡ, thăm hỏi các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các già làng, trưởng bản; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát triển lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Tổ chức Đoàn đại biểu gồm 105 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công tại Phủ Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”, trong hệ thống MTTQ nhận, chấm sơ khảo 92 bài thi chất lượng cao gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Tổng kết đợt thi đua cao điểm có 2 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng.

Thi đua hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Bác về thăm tỉnh nhà là dịp để cán bộ MTTQ các cấp bồi dắp thêm lý tưởng cách mạng, ôn lại, lưu dấu, khắc ghi những kỷ niệm không bao giờ quên, những lời thăm hỏi ân cần, những bài học cao quý, sâu sắc của Bác căn dặn; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trước yêu cầu của tình hình mới, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, trọng tâm là 2 khâu đột phá được Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh./.

   Đỗ Thanh Liêm, Ban DC-PL MTTQVN tỉnh

 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo. Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phản đế đồng minh đã tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân quyền. Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, thu hút mọi giới đồng bào yêu nước, tạo thành cao trào đánh Pháp - đuổi Nhật và là một nhân tố quyết định đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) ra đời đã mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội Liên Việt đã cùng với Mặt trận Việt Minh huy động sức mạnh của nhân dân làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền cách mạng còn non trẻ và đối phó có hiệu quả với thù trong, giặc ngoài, để vượt qua thử thách trước tình thế cách mạng và vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt đã động viên sức mạnh toàn dân, toàn quân tập trung sức người, sức của đẩy mạnh cuộc kháng chiến với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến” làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi.

Trong giai đoạn cách mạng năm 1955 - 1975, cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, cả ba tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960), Liên Minh các lực lượng Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/4/1968) cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tập hợp và phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (năm 1975).

Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, hun đúc thêm truyền thống đoàn kết toàn dân tộc - đây là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc ta; là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

            Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQVN, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Ninh Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phát triển các tổ chức thành viên vào tổ chức mình nhằm củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Tổ chức, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, phố, bản làng đã có nhiều chuyển biến, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản theo hương ước, quy ước thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động của Mặt trận. Hằng năm, MTTQVN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, những hoạt động này đã trở thành cuộc biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Năm 2019, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận; hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Điểm mới trong công tác Mặt trận năm 2019 là: (1) Chỉ đạo đồng bộ, thống nhất việc thực hiện Qui định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; (2) Ban hành Quy định về trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa XI, cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh nắm và báo cáo tình hình Nhân dân; (3) thực hiện chủ đề công tác năm 2019 - Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc; chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản.

MTTQ tỉnh phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ cấp xã hoàn thành tháng 3/2019; Đại hội cấp huyện hoàn thành tháng 5/2019; Đại hội cấp tỉnh hoàn thành tháng 6/2019. Tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội MTTW vào tháng 9/2019. Kết quả, đại hội ở 3 cấp xã hiệp thương cử 5.999 vị tham gia Ủy viên Ủy ban (Trong đó, cấp tỉnh 81 vị, cấp huyện 451 vị, cấp xã 5.377 vị). Đã có 36 công trình, việc làm chào mừng đại hội MTTQ các cấp.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng tới tất cả các địa bàn dân cư trong tỉnh, có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Đến cuối năm 2018 trong toàn tỉnh đã có 1.476/1.685 khu dân cư văn hóa, đạt 87,7%, có 223.285 gia đình văn hoá, đạt 77,27%. Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa là 133/145, đạt tỉ lệ 91,7%; có 1567/1.685 khu dân cư có nhà văn hóa, đạt tỉ lệ 92.8%.

MTTQ các cấp đã tham mưu cho Ban Vận động Quỹ tổ chức phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2019. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, tổng số tiền vận động, xây dựng Quỹ của cả 3 cấp là trên 23 tỷ đồng, trong đó, Quỹ cấp tỉnh là trên 8,5 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện là trên 4 tỷ đồng; Quỹ cấp xã là trên 10 tỷ đồng; tham mưu trích kinh phí trên 8,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ 3 cấp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 198 căn nhà, sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 6,7 tỷ đồng; giúp khám chữa bệnh cho 605 lượt người nghèo với số tiền gần 290 triệu đồng; giúp đỡ 1.538 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 206 triệu đồng.

MTTQ các cấp phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo, phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; chủ trì, phối hợp tổ chức trên 200 cuộc giám sát và đối thoại; Các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã tổ chức 196 cuộc giám sát.

Chủ động thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên giữ liên hệ, gặp gỡ, thăm hỏi các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng bản; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát triển lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Tổ chức Đoàn đại biểu gồm 105 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công tại Phủ Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư luôn được được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, thực sự là “Ngày hội của nhân dân”. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng dân cư; thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong thực hiện chức năng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong thực việc cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn mỗi huyện, thành phố 01 khu dân cư và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thành lập các đoàn đại biểu lãnh đạo của tỉnh đi thăm, dự hoạt động và tặng quà các khu dân cư tiêu biểu trong Ngày hội. Năm 2018, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”; có 1581/1685 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đạt tỷ lệ 94.5%, nhiều khu dân cư đã phối hợp tổ chức được “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Kế thừa truyền thống vẻ vang 89 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau sau:

Một là, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, trọng tâm là 5 kế hoạch thực hiện chương trình hành động và 2 khâu đột phá; tuyên truyền và tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy vai trò của các vị ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, nhất là các vị ủy viên, người có ủy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, cốt cán tôn giáo trong công tác Mặt trận.

Ba là, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; phát động chủ đề Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 - “Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa; chung tay bảo vệ môi trường”.

Bốn là, Chủ động, nắm chắc tình hình nhân dân, tham gia phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ địa bàn khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; định kỳ hàng tháng các vị Ủy viên Ủy ban, cán bộ MTTQ các cấp dự sinh hoạt Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư, nắm và báo cáo tình hình nhân dân; thực hiện Qui định Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62/KL-TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, của cán bộ MTTQ các cấp gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 16 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để MTTQ các cấp quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác Mặt trận. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tỉnh nhà quyết tâm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tận dụng thuận lợi, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Đỗ Việt Anh, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình

           

Chiều ngày 22/10, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động quỹ năm 2019. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban vận động quỹ, chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Ban vận động Quỹ tỉnh ban hành Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc vận động xây dựng Quỹ đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân. Các thành viên Ban vận động tỉnh tích cực triển khai, chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách tham gia ủng hộ Quỹ. Bên cạnh đó, Ban vận động các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát động xây dựng Quỹ.

Tính đến ngày 11/10/2019, tổng số tiền vận động xây dựng Quỹ của cả 3 cấp là trên 32 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu Quỹ năm 2019 là 10 tỷ đồng (riêng Quỹ cấp tỉnh trong đợt vận động cao điểm bắt đầu từ ngày 22/7/2019 đến nay đã tiếp nhận của 119 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, với số tiền trên 8 tỷ 600 triệu đồng).Từ nguồn quỹ đã trích số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng mới nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai và các hoạt động khác trong và ngoài tỉnh theo Quy chế quản lý Quỹ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh đã ghi nhân, biểu dương những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong tỉnh đã cùng chung tay đóng góp xây dựng Quỹ. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, trên thực tế, tỉnh ta vẫn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tác động của thiên tai do đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn thấp.

Vì vậy, thời gian tới, việc huy động mọi nguồn lực cùng chung tay hỗ trợ người nghèo góp phần hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững./.

Trần Thị Thắm, Phó ban Phong trào MTTQ tỉnh

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phù hợp, cách làm đa dạng với điều kiện cụ thể của từng địa phương như tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” 5/6 hằng năm, cụ thể: Tổ chức lễ mít tinh; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chủ để Ngày Môi trường thế giới; tuyên truyền thông qua các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin công tác Mặt trận và phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động về môi trường; vận động nhân dân thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, hộ gia đình thực hiện công tác vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; nêu gương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào bảo vệ môi trường. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Các hoạt động, phong trào, sáng kiến, cải tiến nhằm góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban, sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn.

Ngoài ra tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân không đổ rác, phế thải sai quy định, duy trì thường xuyên các hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường; Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phong trào xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống là việc làm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ban công tác Mặt trận không ngừng phát huy vai trò trong việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu dân cư để phát huy vai trò tự quản trong việc bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình, và khu dân cư. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, các hộ gia đình trong khu dân cư đều thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện của nhân dân trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường ở khu dân cư đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nền nếp. Thông qua các mô hình, nhân dân đã thấy được hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa đến các cộng đồng dân cư xung quanh. Việc xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chọn điểm xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả năm 2019 toàn tỉnh có 804/1688 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường; tổ chức được 99 cuộc mít tinh Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 với 13.933 người tham gia. Các mô hình điểm như mô hình về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Đạo công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xứ họ đạo bình yên về an ninh trật tự”…lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, ao, hồ, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường luôn được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng thực hiện, giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

Trần Thị Hương Giang, Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh